MB „Furnitecha“ projektas „MB „Furnitecha“ verslo plėtra Alytaus r.“ ALYT-EURI-6A-D-36-4-2023/ 42VS-PV-23-1-00710-PR001

MB „Manvista“ projektas „MB „Manvista“ investicijos į verslo plėtrą“ ALYT-LEADER-6A-D-33-5-2022/ 42VS-PV-22-1-06018-PR001
2023 spalio 1
Simonos Vasiliauskaitės projektas „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, veiklų įvairinimas“ ALYT-LEADER-6B-TD-36-3-2023/ 42VS-PV-23-1-00711-PR001
2023 spalio 3

MB „Furnitecha“ projektas „MB „Furnitecha“ verslo plėtra Alytaus r.“ ALYT-EURI-6A-D-36-4-2023/ 42VS-PV-23-1-00710-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas MB „Furnitecha“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Paupio g. 4, Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 14
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

106 238,00

87 800,00

Paramos suma, Eur 61 460,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Darbo vieta (etatai) asmeniui iki 40 m. (imtinai)

 

2,2

 

8,91

 

2

Projekto tikslas Įmonė, vykdanti nestandartinių korpusinių baldų gamybos veiklą, nori įdiegti automatines CNC stakles, kad būtų galima  plėsti gamybos apimtis, didinti sukuriamą pridėtinę vertę ir kurti darbo vietas.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti pilnai automatines pjovimo, frezavimo ir gręžimo CNC stakles.