Mokymai Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla

Mokymai Alytaus rajono Punios seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla
2019 kovo 2
Ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines
2019 kovo 6

Mokymai Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla

Alytaus profesinio rengimo centras kviečia Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos gyventojus, užsiimančius žemės ūkio veikla, dalyvauti mokymuose pagal šias neformalaus profesinio mokymo programas:

  • Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (lektoriai Genutė Jakubauskienė, Bronius Petkus), 16 ak. val., 2019 m. balandžio 4-5 d., 8:00-14:30;
  • Verslumo ugdymas (lektorė Edita Šidlauskaitė), 16 ak. val., 2019 m. balandžio 11-12 d., 8:00-14:30;
  • Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams) (lektorė Lina Šimienė), 8 ak. val., 2019 m. balandžio 15 d., 8:00-14:30;
  • Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų vadyba (lektorė Edita Šidlauskaitė), 16 ak. val., 2019 m. balandžio 16-17 d., 8:00-14:30;
  • Pietų pertrauka 11:45 – 12:15 val.

Mokymai vyks Miroslavo gimnazijos patalpose. Dalyvių skaičius grupėje 12 asmenų.

Kursų klausytojams išklausiusiems mokymo kursą ir sėkmingai išlaikius baigiamąjį testą bus išduodamas Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

  MOKYMAI YRA NEMOKAMI!

Mokymų metu aprūpinsime dalomąja medžiaga, rašymo priemonėmis, pietumis.

Norintys dalyvauti mokymuose gali registruotis:

Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, kontaktinį telefono numerį bei kokius mokymus norėsite lankyti.

Norintys mokytis asmenys turi pateikti žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją. Ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje nurodant ūkio valdos numerį.