Mokymų kursai „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“

Seminaras „Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“
2017 kovo 27
Seminaras „Šeimos ūkių konkurencingumo stiprinimas kuriant sveikos mitybos produktų maisto grandinę ir inovacijų sklaidos ūkių tinklą“
2017 kovo 28

Mokymų kursai „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“

2017 m. balandžio 3-4 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose (Naujoji g. 48, Alytus) vyks mokymų kursai „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“ (trukmė 18 akad. Val., pradžia 9.00-17.00 val.).
Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LR ŽŪM.
Mokymuose gali dalyvauti: ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.

Registruotis: tel. 8 629 47280, ukininkumokymai@gmail.com

Darbotvarkė.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija