Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“ projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą bei prisideda prie šeimų gerovės

Dėl mokymo renginių verslui
2017 lapkričio 10
Konferencija „Atsakingas verslas – visuomenės gerovės pagrindas“
2017 lapkričio 14

Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“ projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą bei prisideda prie šeimų gerovės

Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“ (toliau – bendruomenė)   veikia  nuo  2008 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 33  nariai.

Pagrindinis  bendruomenės tikslas formuoti  bendruomeninio  gyvenimo tradicijas ir papročius.

Nuo 2013 m. bendruomenės namuose veikia Pivašiūnų amatų centras (toliau – Amatų centras), o   bendruomenė  siekia  gaivinti amatus, tradicijas ir  vietos gyventojus įtraukti į amatų mokymus bei organizuoti kultūrinį  ir sportinį gyvenimą.  Bendruomenės  nariai  dažniausiai  mėgsta lankytis  lauko renginiuose prie Ilgio ežero. Dalis žmonių aktyviai puoselėja amatus,  dalyvauja įvairiose mugėse pristato Pivašiūnų  krašto kulinarinį ir etnokultūrinį paveldą.

 Nuo 2013 m.   bendruomenė ir Amatų centro darbuotojai  organizuoja tradicinį bendruomeninį  renginį ,,Amatą mokėsi – valgyti turėsi“ .

Kasmet bendruomenė kartu su Pivašiūnų seniūnija, gimnazija ir kultūros darbuotojais organizuoja tradicinį sportinį lauko  renginį.

Bendruomenė bendradarbiaudama su  Pivašiūnų amatų centru, Pivašiūnų seniūnija, gimnazija ir kitomis seniūnijos bendruomenėmis vasaros  metu organizuoja Joninių  ar Žolinių renginius  bei sukviečia   daug  žmonių ir jaunimo, kurie dalyvauja įvairiose renginių priemonėse, koncertuose, susipažįsta  su  amatais bei sportuoja.

Nors  Pivašiūnų kaime sparčiai mažėja gyventojų, tačiau kasmet aktyvūs bendruomenės nariai ir kaimyninės bendruomenės  vis  noriau įsitraukia į sporto veiklas. Panašaus pobūdžio tradiciniai lauko renginiai pritraukia  ne tik Pivašiūnų bendruomenės narius  bei kaimo gyventojus, bet  ir kraštiečius  gyvenančius kitose Lietuvos vietovėse.

Bendruomenė  visada ieško sprendimų kaip pagyvinti  bendruomeninį  gyvenimą, tad  rengia įvairius projektus ir nors ne visada lydi sėkmė, tačiau  šiemet kaip tik lydi sėkmė,  nes net trims projektams  bendruomenė yra gavusi finansavimą.  Nauji Pivašiūnų bendruomenės „Pivašiūniškiai“  projektai skatina jos narių sportiškumą, aktyvumą  bei  prisideda prie šeimų gerovės.


Projektas „Gerovė šeimai“

Projektas „Gerovė šeimai“ finansuojamas  iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas – sustiprinti šeimą suformuojant Pivašiuniškių seniūnijos šeimos narių gebėjimus valdyti stresą, sukurti darnius santykius šeimoje ir sutarti dėl vaikų auklėjimo.

Projekto veiklos  vykdomos 2017 m. rugpjūčio – gruodžio 31 d.

Projekto metu šeimų konsultavimo srityje didelę patirtį turintis psichologas atvyksta į bendruomenę, lankosi Pivašiūnų gimnazijoje, veda mokymus  bei konsultuoja   bendruomenės teritorijos šeimas.  Projekto metu vyksta seminarai skirti šeimoms streso mažinimo ir gebėjimui jį valdyti, tėvų gebėjimui sukurti darnius santykius,  sutarti dėl vaikų auklėjimo temomis. Projekto pabaigoje planuojame suburti sveiką gyvenimo būdą puoselėjančių asmenų klubą bei tikimasi, kad projektui pasibaigus, projekto dalyviai ir toliau rinksis į šeimų klubą, kuris organizuos Pivašiūnų seniūnijos šeimoms mokytis streso valdymo, santykių šeimoje gerinimo ir pozityvaus tėvystės. Didžioji dalis projekto veiklų vyksta projekto partnerio – Pivašiūnų gimnazijos patalpose.

Artimiausias seminaras šeimoms psichologine tematika vyks 2017 m. lapkričio 15 d.,  13.00 val. bendruomenės namuose (Amatų centras) Trakų g.33, Pivašiūnai, Alytaus r.

Kviečiame dalyvauti.

Projekto partneriai:

 


Projektas  „Aktyvi  ir sportuojanti Pivašiūnų bendruomenė“

Projekto „Aktyvi  ir sportuojanti Pivašiūnų bendruomenė“ finansavimo šaltinis  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, t.y. projekto lėšos buvo  gautos pateikus projektą  pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimą Alytaus rajono savivaldybėje  aprašą.

Projekto tikslas –  aktyvinti ir motyvuoti  Pivašiūnų bendruomenę, puoselėti bendruomeniškumą ir sveiką gyvenimo būdą bei  bendroms veikloms  sutelkti  kitas  seniūnijos bendruomenes. Projektui skirta paramos suma 559 Eur. Iš šių lėšų bendruomenė įsigijo 2 greitai surenkamas palapines, skirtas  lauko ir sporto renginiams apie kurias aprašyta aukščiau straipsnyje. Šis  projektas prisideda  prie  ryšių ir  bendradarbiavimo stiprinimo tarp visų seniūnijos bendruomenių.


Projektas  „Pivašiūnų bendruomenės sporto vystymas ir plėtra“

Projekto   metu įsigyta  sportinė  apranga  bendruomenės tinklinio žaidėjams, kurie savarankiškai sportuoja ne vieneri metai. Tinklinio žaidimui skirta sportinės apranga bus naudojamos  dalyvaujant Alytaus rajono seniūnijų bei kituose tinklinio turnyruose ir prisidės prie bendruomenės sportinio aktyvumo didinimo, įvaizdžio  gerinimo bei Pivašiūnų krašto viešinimo. Projektas  prisidės ne tik prie bendruomenės, bet ir  prie  didesnio  suaugusių seniūnijos žmonių įsitraukimo  į sportinę veiklą,  skatins bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių gyventojų socialinių sluoksnių.Projekto poveikis ilgalaikis, nes įsigyta apranga bus naudojama varžybų, renginių metu  ir prižiūrima gali tarnauti ilgiau nei projekto trukmė.