Nuotoliniai mokymai: SUMANUS BENDRADARBIAVIMAS IR KŪRYBINĖ PARTNERYSTĖ TARP ĮVAIRIŲ SEKTORIŲ

Rugsėjo 17 d. kviečiame į renginį – parodą „Jotvingių kelias“
2023 rugsėjo 10
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.39
2023 rugsėjo 11

Nuotoliniai mokymai: SUMANUS BENDRADARBIAVIMAS IR KŪRYBINĖ PARTNERYSTĖ TARP ĮVAIRIŲ SEKTORIŲ

Tęsiamas teritorinio bendradarbiavimo projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“ Nr. 44TT-KA-21-2-06246-PR001 įgyvendinimas.
2023 m. rugsėjo 18 ir 20 d.d., 13.15 val.- 16.30 val. vyks mokymai nuotoliniu būdu!
Mokymus veda dr. Gintarė Vaznonienė, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė.
Partnerių grupės dalį laiko dirba kartu, vėliau veikia atskiruose Microsoft Teams kambariuose, vėliau susirenka apibendrinti rezultatus.
Kolektyviniai kvietimai į renginius su registracijos nuoroda arba galiojančiais prisijungimais jau buvo/bus (esant papildomai išreikštam poreikiui išsiųsti pageidaujantiems dalyvauti projekte arba pagal situaciją projekto dalyviams). Dėl klausimų ar dalyvavimo kviečiame skambinti mob. tel. 8 609 98317.
RenginIai, skirti šiam projekto uždaviniui įgyvendinti:
parengiamos ir visiems partneriams pateikiamas preliminarus sumanaus kaimo planas, rekomendacijos ir išvados kaip ir kur projekto partnerių teritorijose būtų galima pagerinti vietos plėtros vystymosi procesus ir kaip kaimo vietovių ekonominiam atsigavimui būtų galima naudoti kūrybinių partnerysčių metodą.
Projektas finansuojamas EŽŪFKP LEADER priemonės teritorinio bendradarbiavimo veiklos srities paramos lėšomis.