Organizuojamas VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

Su Šv. Velykom!
2017 balandžio 15
Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas
2017 balandžio 19

Organizuojamas VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

2017 m. balandžio 27 d. organizuojamas VVG valdybos narių posėdis, kuris vyks 14.00 val., Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytuje. Po valdybos narių posėdžio 15.00 val. prasidės Alytaus rajono VVG narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat vyks Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytus.

VVG valdybos narių posėdžio darbotvarkė.

VVG narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija