2017 balandžio 28

Alytaus rajono savivaldybė skatina savanorišką veiklą

Kaip organizuoti savanorišką veiklą, kas gali ją priimti, apie jaunimo įtraukimo svarbą ir vertę kalbėtasi Alytaus rajono savivaldybėje su savanorišką veiklą vykdančiais ir norinčiais vykdyti įstaigų ir organizacijų atstovais. Rajono švietimo, kultūros, socialinių įstaigų vadovams, bendruomenių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pirmininkams ir nariams buvo pristatytas ilgalaikės savanoriškos veiklos […]
2017 balandžio 24

Kvietimas į vaizdo transliaciją – „Parama asbesto stogams keisti“

Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir viešosiomis bibliotekomis, kviečia į vaizdo transliaciją tema „Parama asbesto stogams keisti“, kuri vyks š. m. balandžio 25 d. 14 val. Vaizdo konferencijoje NMA direktorius Erikas Bėrontas ir Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja Alma Valskytė pateiks informaciją apie […]
2017 balandžio 24

Alytaus rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo konkursas

Pranešame, kad Alytaus rajono savivaldybė nuo 2017 m. balandžio 24 d. iki gegužės 12 d. priima paraiškas kultūros projektams finansuoti. Parama skiriama projektams, tenkinantiems Alytaus rajono gyventojų poreikius kultūros srityje: – meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimui regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; – meno mėgėjų kolektyvų ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimui; – […]
2017 balandžio 23

Informacija dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo

Alytaus rajono vietos veiklos grupė informuoja potencialius „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos 2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS) vietos projektų pareiškėjus, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia dokumentus, susijusius su naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo pagal KPP rodiklio vertinimo metodika, […]
2017 balandžio 19

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

2017 m. balandžio 18 d. Alytaus rajono VVG patalpose vyko paskutinis projekto „Socifaction“ susitikimas. Jo metu Aleksandro Stulginskio universiteto ekspertė prof. Vilma Atkočiūnienė kartu su Alytaus rajono socialinių verslų iniciatoriais apžvelgė visų susitikimų darbus ir rezultatus: kas buvo nuveikta ir padaryta, koks rezultatas pasiektas kiekvieno dalyvio projektinėje idėjoje. Dar kartą buvo […]
2017 balandžio 19

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas

2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau- VVG) valdyba rašytinės procedūros metu protokolu  Nr. 23  pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM (toliau – Agentūra) įpareigojimą ir pateiktą pavyzdinę formą patikslino Vidaus tvarkos aprašo „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyną“, kuris taikomas užbaigtų vietos projektų pagal […]
2017 balandžio 17

Organizuojamas VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

2017 m. balandžio 27 d. organizuojamas VVG valdybos narių posėdis, kuris vyks 14.00 val., Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytuje. Po valdybos narių posėdžio 15.00 val. prasidės Alytaus rajono VVG narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat vyks Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), […]
2017 balandžio 15

Su Šv. Velykom!

2017 balandžio 14

Dėl kvietimo į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Vadovaudamiesi 2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo protokolu Nr.22 ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų 37 punktu 2017 m. balandžio 27 d. (ketvirtadienį), 15.00 val. kviečiamas Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas). Susirinkimas vyks […]
2017 balandžio 14

Kvietimas į informacinį INVEGA renginį

2017 m. balandžio 19 d. Alytuje vyks informacinis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) renginys smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, finansų konsultantams. Informacinio renginio metu dalyviai turės galimybę gauti atsakymus į rūpimus verslo finansavimo klausimus, susipažinti su valstybės teikiamomis paskolų garantijomis, lengvatinėmis paskolomis, rizikos kapitalo ir visuotinių dotacijų priemonėmis. Renginys […]