Alytaus rajono vietos veiklos grupė – Puslapis 14 – Alytaus r. kaimo vietovių plėtros sprendimai
2023 sausio 23

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos 2015 – 2020 metams“ mokymai

Mokymų tema Data Vieta Trukmė Tikslinė grupė   Preliminarus dalyvių skaičius Lektorius   „Komunikacija su  vietos bendruomenėmis socialiniuose  tinkluose“ 2022 m. vasario 2 d., 8.45 val. – 16.00 val.   Alytaus rajono  savivaldybė Pulko g. 21, Alytus 8 ak. val. Potencialūs vietos projektų rengėjai 10 Domantas Širvinskas Mokymų programa Alytaus rajono vietos […]
2023 sausio 17

Kvietimas į mokymus „Aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad įgyvendindama teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“ NR. 44TT-KK-21-2-06246-PR00 (toliau – projektas) ir 2022 m. sausio 31 d. organizuos nuotolinius mokymus tema „Aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas“. Vyks 2 mokymai x 4 ak. val. Bendra mokymo […]
2023 sausio 16

Sulėtėjo vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

LR žemės ūkio ministerija 2023 m. sausio 23 d. 10 val. organizuoja online susitikimą su Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) administracija dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  sulėtėjimo. Pastaruoju metu padažnėjo atvejų kai vietos projektų vykdytojai nutraukia paramos sutartis ir grąžina paramos lėšas, taip pat dėl pareiškėjų nekokybiškų […]
2023 sausio 16

Mokymai skirti informuoti apie nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.

2023 m. sausio 17 d., 10.00 val.  online Microsft Teams programoje  vyks mokymai, skirti informuoti apie Nacionalinę kaimo bendruomenių paramą 2023 m. VVG patalpose – Naujoji g.48, Alytus  – vyks seminaro stebėjimas. PRIDEDAME – seminaro  organizatorių – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros – atsakymus raštu, kurie bendruomenėms padės […]
2023 sausio 15

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS (TAR, 2023-01-06, Nr. 368)

Pagal patvirtintas  taisykles https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89b202c08d9d11ed8df094f359a60216 VVG teikdama  naują vietos plėtros strategiją 2023 – 2029 metams turi: 12.4. sudaryti sprendimų priėmimo teisę dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal Priemonę turintį kolegialų valdymo organą, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingoms interesų grupėms ir užtikrinti, kad nei viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, t. […]
2023 sausio 10

Kviečiame dalyvauti projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“ nuotoliniuose mokymuose „MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMOS SPRENDIMAI“

2023 m. sausio 24 d. (antradienį) kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuose aktualia ir įdomia tema „MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMOS SPRENDIMAI“, programą. Mokymų metu kilusios idėjos arba naujos mintys, kurias išgirsite vėliau gali būti pamatas Jūsų naujiems projektams. Mokymų tema ant bangos, aktuali kaip niekad naujuoju ES finansavimo laikotarpiu ir gali būti išmaniai sujungta/prijungta prie […]
2023 sausio 10

Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdo apklausą naujai vietos plėtros strategijai rengti

Maloniai prašome dalyvauti apklausoje „Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VVG) Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas“ ir padėti apklausti Alytaus r. VVG teritorijos kaimo gyventojus. Anketinė apklausa vykdoma Alytaus r. VVG teritorijos seniūnijų lygmenyje. Anketinės apklausos respondentinės grupės: aktyvūs ir pasyvūs kaimo gyventojai, jaunimo ir pagyvenusių, neįgaliųjų, mažiau galimybių […]
2023 sausio 2

Atnaujintas kvietimų grafikas 2023 metams

PRIEMONĖ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) nuo iki 2023-02-20 2023-03-21 VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7) nuo iki 2023-02-20 2023-03-21 Priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (Euri lėšos) […]
2023 sausio 1

„Vietos plėtros strategijos 2023-2027 metams parengimas Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ Nr. 42PP-KA-22-1-04019-PR001

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA „Vietos plėtros strategijos 2023-2027 metams parengimas Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ Nr. 42PP-KA-22-1-04019-PR001 Projekto  vykdytojas  – Alytaus rajono vietos veiklos grupė Projekto tikslas – parengti vietos plėtros strategiją 2023 – 2027 metams, skirtą Alytaus rajono savivaldybei bei Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai. Projekto metu […]
2022 gruodžio 21

Alytaus rajono vietos veiklos grupė sveikina Jus su šventėmis!