„Alovės herbo šventė“ ir projekto Vaikų ir jaunimo festivalis „Dzūkiški atsivėrimai“ įgyvendinimas

ŽALIOSIOS ATLIEKOS, JŲ TVARKYMAS: SLIEKAI NE TIK ŽVEJAMS
2023 rugsėjo 13
Mokymai tema: SUMANI TINKLAVEIKA. SKĖTINIAI PROJEKTAI
2023 rugsėjo 21

„Alovės herbo šventė“ ir projekto Vaikų ir jaunimo festivalis „Dzūkiški atsivėrimai“ įgyvendinimas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2023 m. rugsėjo 24 d, įgyvendindama  projektą „„Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis““, kuriam paramos lėšas skyrė  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, su programa Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Dzūkiški atsivėrimai“ jungiasi su Alovės bendruomene „Susiedai ir kartu švęs Alovės herbo šventę.

Projekto tikslas:

Kartu su Alytaus  krašto bendruomenėmis, amatininkais, vaikais  ir jaunimu, mokytojais ir kultūros darbuotojais  įvykdyti  tradicinį Alytaus rajono vietos veiklos grupės renginį „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“,  skirtą  Dzūkijos (Dainavos)  vardo paminėjimo jubiliejiniams 770  metams, kad  Alytaus krašte  būtų palaikomas  ir nesloptų   saugojamos dzūkiškos tradicijos, tarmė, papročiai, muzikavimas, šokiai ir kitas folkloras ir stiprėtų  etnokultūrinių žinių  vaikams  ir jaunimui perdavimas – perimamumas  bei  kūrybiškas bendruomeniškumo  bei bendradarbiavimo  skatinimas, saugant ir gaivinant senąją  Dzūkijos (Dainavos) kaimo etnokultūrą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įgyvendinti tradicinį renginį „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“, kuriame etno menu dalijasi vaikai  ir jaunimas.
  2. Sutelkti bendradarbystei, kontaktų pasikeitimui, motyvuoti tautinio paveldo produktų sertifikavimui Alytaus krašto bendruomenes, amatininkus, kultūros darbuotojus, mokytojus,  kurie vaikams ir jaunimui  perduoda žinias kaip saugoti, atkurti dzūkų folklorą,  vystyti etninę kūrybą, organizuoti senuosius  dzūkų amatus,  moko  gaminti tradicinius patiekalus, žaisti etnožaidimus, dainuoti dzūkiškas dainas, šokti šokius, kalbėti dzūkų tarme  ir potarmėmis.
  3. Viešinti projektą ir pateikti projekto ataskaitą.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija