2020 liepos 24

Medžio darbų konkursas

Kviečiame Alytaus krašto bendruomenės kūrybingus, darbščius, mylinčius savo kraštą, savo žemę žmones, kuriančius grožį ir puošiančius savo darbais Lietuvą, dalyvauti Medžio darbų konkurse ,, Klumpė krepšyje“. Konkursas, skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Norintys dalyvauti konkurse, prašome siųsti Dalyvio registracijos anketą el. paštu klumpekrepsyje@gmail.com.  
2020 liepos 24

Socialinio verslo tyrimo galimybių studija

Vilniaus universitetas Lietuvos socialinio verslo asociacijos užsakymu atliko tyrimą „Socialinio verslo galimybių studiją“. Tyrime dalyvavo vietos veiklos grupės (VVG) bei  nevyriausybinės organizacijos (NVO). Ši studija buvo pristatyta svarstant socialinio verslo įstatymą Vilniuje 2020 m. birželio 30. Kol kas Socialinio verslo įstatymo projektas, kaip sulaukęs daug kritikos, yra nepriimtas, turėtume laukti […]
2020 liepos 24

Paraiškų priėmimas į programą „Europa piliečiams“

Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. paskelbtas paraiškų priėmimas į programą „Europa piliečiams“.  Visuomenės žiniai  teikiamos informacinio seminaro skaidrės. Projektas rašomas tiesiai Europos komisijos biurui (anglų kalba), vertina europiniai ekspertai. Biuras padeda susirasti partnerius užsienyje (yra speciali nuoroda tinklapyje, apie tai skelbia savo FB paskyroje). Rengiant projektą pilietinės visuomenės tema galima susirasti partnerių užsienyje, vykdyti kitokios teminės krypties projektą. Apie programą čia: http://pilieciams.eu/apie-programa. Lietuvos […]
2020 liepos 23

Įsakymas dėl VP administravimo taisyklių pakeitimo susipažinimui

Prisegame įsakymą susipažinimui dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsakymas Nr. 3D-527
2020 liepos 20

Naujas VVG bendradarbiavimo projekto leidinys -„Dzūkijos piliakalnių kelias“

Trakų krašto VVG, Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  baigia  įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001, kuris  finansuojamas iš  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos LEADER priemonės veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (teritorinis bendradarbiavimas)“. Alytaus […]
2020 liepos 20

Mokymai: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“  Nr. 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įgyvendinamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę  “Leader“ mokymų Tema: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje. Vieta: Pagramančio bendruomenės centre „Gramančia“ (Pagramančio mstl. Gramančios 6, Tauragės raj.) Data: 2020 m. liepos 21-22 d.  DIENOTVARKĖ 2020 07 […]
2020 liepos 9

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemones: VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo […]
2020 liepos 3

Informacija apie būsimą mokymų renginį

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įgyvendindama „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“  (sutartis Nr. 42VS-KA-15-1-06810) praneša apie mokymų renginį: Artimiausiu metu VVG planuoja skelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus  skirtą VPS  priemonei  Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos […]
2020 liepos 2

Inovatyvi Alytaus rajono VVG projektų veiklos kryptis – lėtoji kultūra ir lėtasis turizmas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įgyvendindama einamojo finansavimo laikotarpio  (KPP 2014 – 2020 m.) vietos plėtros strategiją rengia, įgyvendina bei partnerio statusu dalyvauja tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektuose, o šio periodo viena iš pagrindinių veiklos sričių – inovacija – lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos VVG teritorijoje. VVG […]
2020 birželio 29

Aukštojo mokslo programas VDU Žemės ūkio akademijoje

VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas – atviras pokyčiams ir inovatyviems sprendimams, siekiant užtikrinti maksimalias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą, kviečia studijuoti atnaujintose bakalauro, magistrantūros studijose. Daugiau informacijos apie studijas Bioekonomikos plėtros fakultete: https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/