Alytaus rajono vietos veiklos grupė – Puslapis 13 – Alytaus r. kaimo vietovių plėtros sprendimai
2023 vasario 7

TERITORINIO BENDRADRABIAVIMO PROJEKTO „SĄVEIKOS LAUKU- SUMANUMO LINK“ NUOTOLINIAI MOKYMAI

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kartu su partneriais  – Zarasų – Visagino, Ukmergės rajono ir Alytaus miesto vietos  veiklos grupėmis  įgyvendindama teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“  Nr.. 44TT-KK-21-2-06246-PR00 (toliau – projektas) ir 2023 m. vasario 20 d. organizuos nuotolinius  mokymus  tema „LEADER metodo taikymas […]
2023 vasario 5

Informacija NVO rengiant metines finansines ir veiklos ataskaitas Registrų centrui

Primename, kad rengiant metines finansines ir veiklos ataskaitas Registrų centrui už 2022 metus #NVO turi vadovautis: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintomis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo […]
2023 vasario 5

Vasaris Alytaus rajono vietos veiklos grupei atnešė naujus darbus

Vasaris Alytaus rajono vietos veiklos grupei atnešė naujus darbus, svarbiausių sąrašą pateikiame, iš kurių dalis jau atlikta: 1. NMA pateikėme 2022 m. Strategijos vykdymo ataskaitą, kuri po vertinimo bus publikuojama interneto svetainėje. 2. Paskelbėme Kvietimo Nr.36 skelbimą ir visą dokumentaciją 5 VPS priemonėms su visais lėšų likučiais. https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-36 3. Artėjame […]
2023 vasario 2

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.36

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę: VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos: Būtiniausių paslaugų Alytaus […]
2023 vasario 1

Pakeista vietos plėtros strategija

Nuo 2023 m. sausio 31 d. galioja  nauja Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 m.“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 (toliau – VPS)  redakcija. VPS pakeista vadovaujantis 2023 m. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.26 bei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie […]
2023 vasario 1

PATIKSLINTAS VVG KVIETIMŲ GRAFIKAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  informuoja, kad  2023 m. sausio 31 d.  gavo   Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM ( toliau- Agentūra) raštą „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ Nr. BRK-1469, kur išdėstytas sprendimas  pakeisti  VVG  Vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija […]
2023 vasario 1

Partnerystės ryšiai atnaujimami ir plėtojami

Alytaus RVVG pradeda aktyviai dalyvauti Trakų krašto VVG parengtame teritorinio bendradarbiavimo projekte „Maisto atlieka – žaliava?!!! „. Projekte iš VVG teritorijos yra įtrauktos dalyvauti Daugų ir  Simno bendruomenės, jaunimas, Daugų ir Simno gimnazijų mokiniai, Alytaus rajono neigaliųjų draugija, tikimės, kad aktyviai įsitrauks vietos valdžios atstovai – seniūnai/seniūnaičiai. Išskirtinis vaidmuo projekte […]
2023 sausio 31

LEADER programos gerieji projektų pavyzdžiai

Alytaus rajono vietos veiklos grupė dalyvavo Vietos veikos grupių tinko projekte „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“ir pateikė informaciją apie du vietos projektus, kuriems buvo sukurti filmukai. Tai vietos projektai „Simonos Vasiliauskaitės turizmo paslaugų, susijusių su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-1-2019 ir „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021. Alytaus rajono VVG […]
2023 sausio 30

VVG tinklo projektas „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“

PLKT-KK-21-1-00933-PR001 „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projekto tikslas – didinti Lietuvos kaimo socialinio, bendruomeninio verslumo, bendradarbiavimo bei ūkio ir verslo plėtros galimybių žinomumą viešinant per KPP įgyvendintus projektus taip gerinant ne tik tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą, bet […]
2023 sausio 27

Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija vėl įgavo pagreitį

1. Iš karto po naujų metų pasirašyta 1 vietos projekto sutartis už 82 tūkst. Eurų. 2. Taip pat po naujų metų  buvo gauti ir vertinami 4 vietos projektai už daugiau kaip 52 tūkst. Eur.  vakar VVG  valdyba Projektų atrankos posėdyje dėl vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo teigiamai  juos įvertino […]