leader_logo.jpg           lietuvos_leader.png

ES parama

kpf_logo.jpg

alytaus_teritorija.jpg
Alytaus rajono VVG atstovaujama teritorija
(pažymėta žaliai)

ALYTAUS__BIRSTONO_VVG_16.jpg

teritorinio_logo.png

akolegija.png

Socialinio_verslo_gidas.jpg

2016-09-22, Organizuojamas VVG valdybos posėdis

2016 m. rugsėjo 28 d., 15.00 val. organizuojamas VVG valdybos posėdis, kuris vyks Alytaus rajono savivaldybės patalpose (II a. Kolegijos  salė), Pulko g. 21, Alytus 
Posėdžio Nr.19 darbotvarkė

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija

daugiau informacijos ...

2016-09-20, Nemokamos teisinės ir psichologinės konsultacijos krizinėse situacijose atsidūrusiems, vaikus auginantiems tėvams

sadm_logo.gifVisuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė (toliau - Junčionių bendruomenė) ir Alytaus rajono savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 23 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl projekto „ Pagalba šeimai - Junčionių šeimos gerovės namuose “ (toliau - projektas) įgyvendinimo.

daugiau informacijos ...

2016-09-19, Kvietimas dalyvauti Bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva“

Be_pavadinimo.png sadm_logo.gifsppd_logo.jpgesf_logo.gif

2016 metai - Vietos bendruomenių metai. Lietuvoje veikiančios bendruomenės turi kuo didžiuotis, pasidalinti ir ką parodyti. Susirinkime kartu paminėti Bendruomenių metų ir kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais, didelėmis ir mažomis pergalėmis bei pasidalinti sukaupta patirtimi.
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų bendruomenės atstovus dalyvauti Bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva“, kuri vyks šių metų rugsėjo 30 d. Marijampolėje.

Kvietimas

daugiau informacijos ...

2016-09-19, Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos viešinimo ir aktyvinimo renginys

zenklai.png

Alytaus rajono vietos veiklos grupė planuoja viešinimo ir aktyvinimo renginį, kurio metu bus pristatyta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001).

daugiau informacijos ...

2016-09-19, Kvietimai dalyvauti konferencijoje ir foto konkurse

skelbimas_konferencija.jpg   skelbimas_foto_konferenc.jpg

2016-09-16, Kvietimas į konsultaciją verslo plėtrai

Rugsėjo 20 d. kviečiame į informacinį renginį Alytuje, kurio metu bus pristatyta Verslo konsultantų tinklo bei ES investicijų galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui. Antroji renginio dalis bus skirta greitiesiems susitikimams su savivaldybėje dirbsiančiais Verslo konsultantų tinklo konsultantais, su kuriais galėsite aptarti jūsų verslui aktualius klausimus, išgirsti įžvalgų ir patarimų.

Renginys nemokamas.

daugiau informacijos ...

2016-09-09, Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategijos viešinimo ir aktyvinimo renginiai

           zenklai.png

Alytaus rajono vietos veiklos grupė planuoja viešinimo ir aktyvinimo renginius, kurių metu bus pristatyta „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001).

daugiau informacijos ...

2016-09-09, Konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“

iikm1j32.gif2016 m. rugsėjo 22–23 dienomis LR žemės ūkio ministerija pakvietė Alytaus rajono vietos veiklos grupę ir kitas Lietuvos VVG į konferenciją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“. Renginys vyks Giraičių k., Dubingių sen., Molėtų rajone.

Renginio tikslas – prisiminti Lietuvos LEADER istoriją, nuveiktus darbus, vietos veiklos grupių kūrimosi pradžią. Renginio metu vyks forumas – diskusija apie Leader/ BIVP (bendruomenių inicijuota vietos plėtra) aktualiomis temomis, kurios suteikia naujų idėjų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija

2016-09-09, LR žemės ūkio ministerija papildomai skyrė paramą bendruomenių projektams

iikm1j32.gifŠiandien Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė su Lietuvos kaimų bendruomeniečiais (primename, kad Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra kaimo bendruomenių sąjungos narė) pasidalijo gauta gera žinia.  LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė 2016 m.  rugsėjo 9 d. pasirašė įsakymą „Dėl projektų, kuriems skiriama ir kuriems neskiriama valstybės parama pagal 2016 metų  žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09), sąrašų patvirtinimo“.“ Nr. 3D-521,  kuriuo papildomai patvirtinta parama kaimo bendruomenių projektams. Projektai turės būti įgyvendinti iki š. m. gruodžio 1 d.

daugiau informacijos ...

2016-09-07, Informacija dėl vietos projektų sutarčių vykdymo kontrolės

zenklai.jpg

Europos bendrija ir Lietuvos Respublikos kontroliuojančios institucijos bei šių institucijų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinamas Vietos projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Vietos projekto vykdytojo finansinę–ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Vietos projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Vietos projektu ir Sutartimi, Vietos projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Vietos projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis bei asmenimis, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Vietos projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Vietos projekto įgyvendinimu, apskaita bei šios Sutarties vykdymu.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija

2016-09-07, Rugsėjo 12 d. vyks VVGT posėdis

zenklai.jpg

Rugsėjo 12 d., 10:30 val. ASU IV rūmuose, Akademijos mst., Kauno r. Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai  dalyvaus VVGT (vietos veiklos grupių tinklo) posėdyje, kuriame bus svarstomi pasiūlymai dėl VPS (vietos plėtros strategijos) administravimo taisyklių bei kitų einamųjų klausimų.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija

2016-09-07, Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas

zenklai.jpg

Rugsėjo 7 d., Alytaus r., Radžiūnų k., Tarzanijoje, vyko draugiškas susitikimas, kurio metu Alytaus apskrities vietos veiklos grupės (Alytaus rajono VVG, Dzūkijos VVG, Varėnos krašto VVG ir Druskininkų VVG) apžiūrėjo Nemunaičio bendruomenės projektą „Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ Nr. LEADER-15-ALYTUS-07-073, kurio metu buvo įsigytas pontoninis – pramoginis plaustas. Prie projekto prisidėjo Alytaus rajono verslo atstovai UAB „Tarzanija“. Taip bendradarbiaujant buvo susidarytos sąlygos vandens turizmo paslaugų teikimui Nemune,  padidintas  Nemunaičio gyventojų verslumas, užimtumas ir laisvalaikio gerinimas.

daugiau informacijos ...

2016-09-07, Rugsėjo 8 d. vyks LKBS visuotinis narių susirinkimas

bendruomeniu_metai_210.jpgRugsėjo 8 d., 11 val. Raseinių r.  Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvaus LKBS (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos) visuotiniame narių susirinkime, kuriame bus aptariami LKBS renginiai, "Leader" priemonėmis finansuojamas bendruomenių socialinis verslas, „pogrindinių“ bendruomenių metų eiga ir kiti einamieji klausimai.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija

2016-09-06, Venciūnų kaimo bendruomenė VO „Venciūnų sodiečiai“ įgyvendino projektą „Kokybiškas laisvalaikis“

zum_logo.pngVenciūnų kaimo bendruomenė VO „Venciūnų sodiečiai“ šiais metais gavo NMA prie ŽŪM paramą projekto „Kokybiškas laisvalaikis“ vykdymui. Už paramos lėšas įsigijo du mikrofonus, dvi garso kolonėles, daugiafunkcinį muzikinį pultą, fotoaparatą, spausdintuvą ir projektorių su ekranu.

 

daugiau informacijos ...

2016-09-05, Alytaus rajono VVG viešnagė Orzysz

2016 m. rugsėjo 4 d. Alytaus rajono VVG atstovė Brigita Montvilaitė kartu su Alytaus rajono savivaldybės atstovais Sigitu Karlonu ir Gediminu Dundziu dalyvavo projekto partnerių organizuotame renginyje „Derliaus nuėmimo šventė 2016“, kuri vyko Orzysz savivaldybėje, Gaudynki seniūnoje.

20160904_115444.jpg 20160904_160320.jpg

2016-09-05, Alytaus rajono VVG dalyvavo I-oje tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje

2016_08_11_16_42_03_Kvietimas_bendras_20160903.docx___Word.png

2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre, įvyko I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė – mugė, skirta vietos bendruomenių metams paminėti. Mugėje Alytaus rajono VVG teritoriją atstovavo Alytaus rajono VVG ir jos nariai - Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“, Alovės Bendruomenė „Susiedai“, Pivašiūnų bendruomenė „Pivašiūniškiai“, Eičiūnų bendruomenė, Nemajūnų bendruomenė „Santalka“.

daugiau informacijos ...

2016-08-31, Kvietimas dalyvauti tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje

2016_08_11_16_42_03_Kvietimas_bendras_20160903.docx___Word.png

Kviečiame Alytaus rajono VVG narius 2016 m. rugsėjo 3 d. vykti apžiūrėti Tarptautinę vietos bendruomenių mugę - 2016 Vilniuje.

Keliausime autobusu. Kelionę finansuoja Alytaus rajono savivaldybė.

Alytaus rajono VVG stendo komanda jau suformuota ir vyks kartu su Jumis autobusu.

daugiau informacijos ...

2016-08-30, Edukacinės programos Alytaus rajone

Edukacinės programos Alytaus rajone

Amatai.png

2016-08-23, Alytaus rajono vietos veiklos grupė tapo akredituota savanorius priimanti organizacija

image001.jpgAlytaus rajono vietos veiklos grupei (toliau – VVG) yra suteikta akreditacija dalyvauti projekte „Atrask save“. Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ savanoriškos veiklos organizavimo paslaugos jauniems žmonėms nuo 15 iki 29 metų suteikia galimybę įgyti patirties savanoriaujant įvairaus profilio organizacijose, įstaigose, institucijose.  Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Varėnos, Vilkaviškio savivaldybių teritorijoje savanorystės projektą koordinuoja VšĮ „Tėviškės namai“ savanorių centras. Plačiau apie projektą galite rasti internetinėje svetainėje – http://www.teviskesnamai.lt/naujienos/naujas-projektas-jaunimui-atrask-save .

daugiau informacijos ...

2016-08-22, Junčionių bendruomenės sporto ir amatų šventė

Sporto_svente_Juncionys.jpgVisuomeninė organizacija (VO) Junčionių kaimo  bendruomenė įgyvendindama LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Alytaus rajono savivaldybės finansuotus projektus "Seniūnijos bendruomenių gyvybingumo, kūrybiškumo ir aktyvumo skatinimas" ir „Pivašiūnų seniūnijos  bendruomenių bendruomeniškumo skatinimas“ kviečia į Sporto ir amatų šventę.

Programa pridedama.

VO Junčionių kaimo bendruomenės informacija

2016-08-22, Inovacijų valdymo ir kūrybiškumo mokymai kūrybos ir kultūros darbuotojams

VU_VM_kvietimas.jpgVilniaus universiteto (VU) verslo mokykla kviečia kūrybingus žmones registruotis į nemokamus "Inovacijų valdymo ir kūrybiškumo mokymus kūrybos ir kultūros darbuotojams".

Projektą finansuoją Lietuvos kultūros taryba. Planuojama, kad iš projekto lėšų vyks 3 mokymai, kurie bus organizuojami Alytaus m.

Detalesnė informacija nurodoma VU verslo mokyklos kvietime (kvietimas pridedamas).

daugiau informacijos ...

2016-08-17, Pasirašyta projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ finansavimo sutartis.

zenklai.pngRugpjūčio 17 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta Alytaus rajono vietos veiklos grupės Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2015–2020 metų programos priemonę "LEADER", paramos sutartis. Pagal šią paramos sutartį Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdys projektą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“.

daugiau informacijos ...

2016-08-09, Kvietimas į šventę

2016_08_11_16_42_03_Kvietimas_bendras_20160903.docx___Word.png

Kvietimas
2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, LITEXPO parodų ir kongresų centre,
įvyks I-oji tarptautinė vietos bendruomenių šventė - mugė, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti.
 Renginio tikslas – pristatyti vietos bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse.

Renginyje dalyvaus vietos bendruomeninių organizacijų bei vietos veiklos grupių atstovai.
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti.

Pagarbiai,
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė
Guoda Burokienė

RENGINIO PROGRAMA:

daugiau informacijos ...

2016-08-05, Kvietimas į renginį

Plakatas_Pivasiunai.jpg

2016-07-21, Vankiškių kaimo dienos šventė

SDC11801.JPGLiepos 17 diena išaušo šiek tiek šviesesnė. Po ilgokai užsibuvusio lietaus, skliaute šyptelėjo saulė, tarsi visus kviesdama į Vankiškių kaimo bendruomenės šventę, prasidėjusią Miroslavo Švenčiausios Trejybės bažnyčioje šventomis mišiomis, kurias aukojo kunigas svečias Arminas Lukoševičius. Nuoširdžiai pasimeldę visi rinkosi prie kaimo kryžiaus, jis daugiau kaip 20 metų tyliai rymo pakelėj žvelgdamas į tolį, visada pasitinka ateinančius, išlydi išeinančius. Vieni išeina trumpam, kad vėl sugrįžtų, kiti išeina su viltimi sugrįžti.Jis tarsi kvieslys, kviečiantis sugrįžti nors trumpam į savo gimtąjį kaimą.

daugiau informacijos ...


Puslapis: