Alytaus rajono vietos veiklos grupė – Puslapis 2 – Alytaus r. kaimo vietovių plėtros sprendimai
2024 kovo 31

Jaukių ir šiltų šv. Velykų!

2024 kovo 19

„Kooperacija ir trumposios maisto tiekimo grandinės – regionų išgyvenimo ir saugumo pagrindas“

2024 m. balandžio  3 d., 10 val. Alytaus rajono savivaldybė, Pulko g. 21, Alytus Seminaras skirtas bendradarbiavimui tarp Alytaus rajono savivaldybės administracijos, smulkių ir vidutinių ūkių savininkų, smulkaus verslo ir rajono  bendruomenių, siekiant užtikrinti saugumą per trumpąsias maisto tiekimo grandines ir kooperaciją Seminaro  rengėjas VšĮ „Regionų socialinės ekonomikos centras“  Partneriai: Alytaus […]
2024 kovo 18

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.40 (pratęstas)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę: VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos: Būtiniausios paslaugos  ir […]
2024 kovo 11

Sveikiname Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

2024 vasario 28

Civilinės sauga. Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

PREZENTACJA
2024 vasario 23

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams

Informuojame vietos projektų vykdytojus, kad vietos projektas turi būti griežtai įgyvendinamas taip kaip buvo suplanuotas. Stebima daug  faktų, kad vietos projektų vykdytojai neskaito vietos projektų vykdymo sutarčių, pamiršta kontrolės vykdymo laikotarpiu savo įsipareigojimus arba juos ignoruoja. Kviečiame vietos projektų vykdytojus prieš teikiant vietos projektų ataskaitas visada pakartotinai  peržiūrėti visus dokumentus […]
2024 vasario 19

Alovės bendruomeninės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ projektas „Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023/ 42VS-PV-23-1-04455-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alovės bendruomeninė visuomeninė organizacija „Susiedai“ Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) […]
2024 vasario 18

Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023/ 42VS-PV-23-1- 05460-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija Eičiūnų bendruomenė Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio […]
2024 vasario 18

Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2- 2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės […]
2024 vasario 17

UAB „VVS pavarų remontas“ projektas „UAB „VVS pavarų remontas“ verslo plėtra ir naujų darbo vietų steigimas“ ALYT-EURI-6A-D-36-13-2023/ 42VS-PV-23-1-00688-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4 Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „VVS pavarų […]