2017 kovo 24

Lietuvos kaimo tinklo posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais

2017 m. kovo 21 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos kaimo tinklo (toliau –  LKT) posėdis kaimo kultūros plėtros klausimais. Posėdyje dalyvavo LKT nariai – bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovai iš Ignalinos, Pajūrio krašto, Pagėgių, Kauno rajono, Vilkaviškio ir Alytaus rajonų. LKT sekretoriato atstovas Simonas Pusvaškis posėdžio dalyvius informavo […]
2017 kovo 21

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas

Š. m. kovo 20 d. Alytaus rajono VVG patalpose vyko penktasis projekto „Socifaction“ susitikimas su Aleksandro Stulginskio universiteto eksperte prof. Vilma Atkočiūniene. Susitikime dalyvavo paliatyvios pagalbos ir globos centro „Tėviškes namai“ vadovas Eimantas Balaika bei ūkininkė Eglė Aliulienė. Buvo toliau diskutuojama ir analizuojama ties projektinėmis idėjomis ir jų įgyvendinimu. Taip […]
2017 kovo 21

Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“

Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS viešųjų ryšių specialistas Ignas Čekanauskas 2017 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salėje, dalyvavo  aukšto lygio konferencijoje ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“. Konferencija buvo skirta pažymėti Romos sutarties 60-metį – labai svarbią simbolinės reikšmės sukaktį, telkiant strategines mūsų […]
2017 kovo 20

Socialinio verslo forumas 2017

Š.m. kovo 29 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvaus Socialinio verslo forume 2017, kuris vyks LR Žemės Ūkio ministerijoje. Pagrindinė jau ketvirtojo Socialinio verslo forumo tema – Socialinė partnerystė – santykis tarp bendruomenės, socialinio verslo ir savivaldos. Forumą organizuoja: Britų Taryba, NVO Avilys, Gerinorai.lt ir LR Ūkio ministerija. […]
2017 kovo 20

Konkursas „Vaikų Velykėles 2017“

Gerbiami bendruomenių, seniūnijų, bibliotekų, mokyklų ir darželių vadovai, aktyvūs visuomenės veikėjai ir organizatoriai, kviečiame jūsų miestuose, miesteliuose, bendruomenėse, seniūnijose, mokyklose, darželiuose ir kt. organizuoti jau tradicija tapusį „Vaikų Velykėlių“ konkursą. Tai konkursas, puoselėjantis senas lietuviškas tradicijas, ugdantis tautišką vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungiantis šeimas, todėl kviečiame švęsti „Vaikų Velykėles 2017“ – šventę pirmiausia vaikams, […]
2017 kovo 15

Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų pateikimo

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis (Žin. 2008, Nr. 126-4817) (toliau – […]
2017 kovo 14

Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“

2017 m. kovo 17 d. Seimo III rūmų Konferencijų salėje Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvaus rengiamoje aukšto lygio konferencijoje ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“. Konferencijos tikslas – aptarti tolesnius veiksmus, kurie padėtų iš naujo sutelkti politinę valią ir sustiprinti europiečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Konferencijoje numatomos diskusijos apie […]
2017 kovo 14

Kvietimas į mugę „Auksalio kupkas“ Varėnoje

Š.m. balandžio 8 d. Varėnoje jau septintą kartą vyks Dzūkijos regiono priešvelykinė mugė „Auksalio kupkas“. Maloniai kviečiame dalyvauti savivaldybės tautodailininkus, amatininkus, ūkininkus, kaimo bendruomenių atstovus ir visus nagingus žmones dalyvauti mugėje, prekiauti savo pagamintais gaminiais, dirbiniais, produktais ir demonstruoti amatus. Mugėje dalyvaus ir visus linksmins liaudies muzikantai ir folkloro ansambliai. […]
2017 kovo 13

Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės susirinkimas

2017 m. kovo 21 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai kartu su Punios – mažosios Lietuvos kultūros sostinės atstovais dalyvaus Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės susirinkime, kuris vyks Aleksandro Stulginskio universitete, Universiteto g. 8 A, Akademija. Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija
2017 kovo 13

Pasirašytas prašymas – susitarimas dėl praktikos atlikimo

Š.m. kovo 13 d. buvo pasirašytas prašymas – susitarimas tarp Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) ir Aleksandro Stulginskio universiteto, ekonomikos ir vadybos fakulteto, verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto, kaimo plėtros administravimo ištęstinių magistrantūros studijų 2 kurso studentės Lauros Zimnickaitės dėl praktikos atlikimo 2017 m. balandžio 3 […]