2016 spalio 5

Kvietimas į seminarą

2016 m. spalio 13 d.,  Alytaus kultūros ir komunikacijos centre (Pramonės g. 1B), vyks seminaras skirtas Dzūkijos (Dainavos) etnografiniam regionui: „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016“ etnografiniuose regionuose. Seminaro tikslas – bendradarbiaujant su universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkais ir etninės kultūros puoselėjimo praktikais įvairiose srityse perduoti sukauptą teorinę […]
2016 spalio 3

Bendruomenių kontaktų mugė „Kartu mes – Lietuva!”

2016 m. rugsėjo 30 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė dalyvavo bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva!”, kuri vyko Marijampolėje. Dalykinėje dalies programoje, viešbutyje „Mercure”, surengtoje konferencijoje bendruomenių atstovai buvo supažindinti su valstybės parama bendruomenėms, socialogas lektorius Saulius Jurgelėnas ir psichologas Tomas Lagūnavičius savo pranešimuose pateikė naudingos ir vertingos […]
2016 gegužės 1

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“ Projekto įgyvendinimo pradžia: 2016 m. gegužės 13 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 3 – 6 mėn. Projektą finansavo : Alytaus rajono savivaldybė. Projekto veiklos kryptys ir tikslai : „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ (VPS) vertinimo […]
2016 sausio 1

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, […]
2016 sausio 1

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2014 m.  – 2015 m.  rengė   naują  vietos plėtros strategiją, skirtą   2014 – 2020 m. ES  finansavimo laikotarpiui.  Šis laikotarpis VVG istorijoje bus įsimintinas ryškiais pokyčiais, nes  nauja strategija parengta  partnerystėje su Birštono savivaldybės  teritorijos kaimiškosios dalies bendruomene. VVG įkurta 2008 m. […]
2015 gruodžio 31

Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“

Alytaus rajono savivaldybė 2015 m.  gruodžio 11 d.  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „„Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų  ir  bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“ (toliau projektas). Projekto tikslas – Alytaus krašto amatininkų, bendruomenių aktyvinimas, siekiant paskatinti  tradicinių […]
2015 spalio 1

Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo paramą projektui „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388 pagal paramos paraiškos kaimo vietovių vietos plėtros strategijai arba dvisektorei vietos plėtros strategijai parengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį […]
2015 birželio 15

„Nemunaičio bendruomenės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo gerinimas“ NR. LEADER-15-ALYTUS-07-073

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens […]
2014 vasario 3

„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015

Nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2015 m. liepos mėn. Alytaus rajono vietos veiklos grupė partnerio statusu dalyvavo VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro“ vykdomo projekto „Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015) (projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir […]
2013 gruodžio 31

„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2009 m. rugsėjo 21 d. pasirašė paramos sutartį (Nr. 4PV-KA-09-2-000314) su Nacionaline mokėjimų agentūra prie ŽUM, pagal kurią buvo gautas finansavimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimui. Finansavimo suma 68 912 Lt. Projekto metu buvo panaudota 68 895,28 Lt. Strategiją rengė UAB „SIKC“. Strategija […]