Alytaus rajono vietos veiklos grupė – Puslapis 3 – Alytaus r. kaimo vietovių plėtros sprendimai
2024 vasario 18

Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Totorių istorinis, kultūrinis ir kulinarinis paveldas Alytaus krašte ir Lietuvoje“ ALYT-LEADER-6B-VK-39-4-2023/ 42VS-PV-23-1- 05460-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija Eičiūnų bendruomenė Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio […]
2024 vasario 18

Alytaus rajono savivaldybės administracijos projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2- 2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės […]
2024 vasario 17

UAB „VVS pavarų remontas“ projektas „UAB „VVS pavarų remontas“ verslo plėtra ir naujų darbo vietų steigimas“ ALYT-EURI-6A-D-36-13-2023/ 42VS-PV-23-1-00688-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4 Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „VVS pavarų […]
2024 vasario 16

Audriaus Karčiausko projektas „A. Karčiausko verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-37-2-2023/ 42VS-PV-23-1-02155-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“/ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2.-6.4 Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Audrius Karčiauskas Partnerio […]
2024 vasario 15

Sveikiname su Vasario 16-ąja!

2024 vasario 15

Renginys bendruomenių civilinei saugai ir bendruomenių sumanumo vystymui

Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS), vienijamos tinklaveikos ryšių, 2024 m. vasario 22 d., 15.30 val. – 17.30 val., Alytaus rajono savivaldybės Tarybų salėje (III a.)  organizuoja renginį, skirtą bendruomenių civilinei saugai  ir bendruomenių sumanumo vystymui, apjungiant abi temas į vieną visumą. Programa: Renginį  ir svečius pristato […]
2024 vasario 15

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

Alytaus rajono VVG valdybos  nariai, kviečiami į hibridiniu būdu organizuojamą (gyvai   ir  nuotoliu)  Alytaus rajono VVG valdybos posėdį  Nr. 17, kuris  vyks/ bus transliuojamas  ZOOM platformoje 2024 m. vasario 19 d., 16 val., Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose Naujoji g. 48, Alytus. DARBOTVARKĖ Dėl  VVG 2024 m. veiklos plano. […]
2024 vasario 13

Mokymai „Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje“

Vasario 20 d., nuo 9.00 iki 15.40 val. VDU Žemės ūkio akademija organizuoja mokymus „Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje“ 8 ak. val. Mokymai vyksta kontaktiniu būdu ir yra nemokami.  Lektorius – Rolandas Rakštys Vieta: Domantonių g. 19, Venciūnų k.,Alovės sen., Alytaus raj. sav. – Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos […]
2024 vasario 6

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.1

1.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PRIEMONĘ: 1.1. Vietos plėtros strategijos (VPS) pavadinimas   Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2023 – 2029  metams Nr. 20VS-PV-23-1-01764-PR001   1.2. VPS priemonės  pavadinimas 1 priemonė. Sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas 1.3. VPS priemonės kodas  ALYT-LEADER-20VVG-04-01 1.4. […]
2024 vasario 6

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.40

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę: VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos: Būtiniausios paslaugos  ir […]