PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 PATIKSLINIMAS

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8
2018 spalio 28
Alytaus rajono vietos veiklos grupė sulaukė vizito iš Lenkijos
2018 lapkričio 19

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 PATIKSLINIMAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2018 m. spalio 3 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr. 12 nuo 2018 m. spalio 8 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 19 d. 17.00 val. paskelbė paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 6.

Kvietime nurodyta „Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 659 200 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“ Patikslinta ir pakeista  taip „Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 494 400 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.“.

         Paskelbus kvietimą pastebėta techninės klaidos Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA):

–   2.1.2. papunktyje vietoje „1-2 metus“ turėtų būti „1-2 metai imtinai“;

–   2.2.2 papunktyje vietoje „1-2 metus“ turėtų būti „1-2 metai imtinai“;

– 4.2.3.1.2. papunkčio nuostatoje – “(išskyrus atvejus, nurodytus šiame FSA 4.2.3.4.3. papunktyje“) – turėtų būti „…FSA 4.2.6.4.papunktyje“.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 (patikslintas)

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija