Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“

Projektas „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ Nr. 42PP-KA-14-1-05388
2015 spalio 1
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“
2016 sausio 1

Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“

Alytaus rajono savivaldybė 2015 m.  gruodžio 11 d.  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „„Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų  ir  bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“ (toliau projektas).

Projekto tikslas – Alytaus krašto amatininkų, bendruomenių aktyvinimas, siekiant paskatinti  tradicinių dzūkų  amatų gaivinimą ir  plėtrą, tautinio paveldo produktų  sertifikavimą ir  bendruomenių edukatyvių  veiklų žinomumą, įvairinat VVG veiklos kryptis.

Uždaviniai:

  1. Sukurti elektroninį Alytaus krašto amatininkų ir edukacijų sąvadą.
  2. Tautinio paveldo produktų sertifikavimo klausimais konsultuoti amatininkus ir bendruomenes.
  3. Užtikrinti darnią ir kryptingą  VVG veiklą dzūkų tautinio paveldo   vystymo  skatinimo ir  sklaidos srityse.

Projekto metu:

  • 2015 m. gruodžio 22 d. surengta  kalėdinė amatininkų ir bendruomenių mugė, kurioje dalyvavo 19 amatininkų. ir bendruomenių atstovų iš Alytaus rajono, kurie  demonstravo  savo
  • Renginio metu buvo  konsultuota  4 Alytaus krašto amatininkai, bendruomenės ar kitos organizacijos  dėl tautinio paveldo  produktų ar gaminių sertifikavimo;
  • 2015 m. gruodžio 22 d. amatininkų ir bendruomenių mugės metu vyko mokymai  „Tradicinių amatų gaminių rinkodaros formavimas: prekė, kaina, pateikimas“.
  • parengtas projekto viešinimo straipsnis, kuris viešintas arsa.lt ir www.alytausrvvg.lt
  • Projekto 2015 m. gruodžio 30 d. buvo organizuotas mokymas ir parengtas elektroninis  „Alytaus krašto amatininkų ir edukacijų sąvadas“.

Projekto įgyvendinimo terminas  2015 m.  lapkričio 22  d.-  2015 m.  gruodžio  31 d.

Projektą finansavo Alytaus rajono savivaldybė