Projektas „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“

Konkurencijos tarybos seminaras apie konkurenciją Alytuje
2017 gegužės 3
Kvietimas į vakaronę „Pavasario šaukliai“ Venciūnuose
2017 gegužės 9

Projektas „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“

Alytaus rajono savivaldybė  skyrė  paramą Alytaus rajono vietos veiklos grupės projektui  „Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo verslumo skatinimas“ (toliau projektas).

Projekto tikslas – skatinti Alytaus rajono bendruomenių ir jaunimo  aktyvumą, kūrybiškumą ir verslumą.

Uždaviniai:

  1. Atnaujinti  ir išleisti informacinį  leidinį, skirtą Alytaus rajono vietos bendruomenėms;
  2. Organizuoti  išvyką ir dalyvauti „Aitvarų festivalyje“ Zapyškyje, Kauno r.;
  3.  Dalyvauti  Pakruojyje ir  Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje,  Klaipėdos r.;
  4. Dalyvauti  Punios mažosios kultūros sostinės renginyje ir į renginio organizavimą  įtraukti 5 savanorius  jaunus žmones;
  5.  Įsigyti  projektui reikalingas prekes, paslaugas bei viešinti projektą.

Planuojama, kad  įvairiose projekto  išvykose  ir veiklose  dalyvaus  ne mažiau kaip 30  bendruomenių  atstovų – jaunų žmonių iki 29 m. amžiaus ir jaunų žmonių  nuo 30 iki 40 m. amžiaus.

Alytaus rajono  VVG  įgyvendina „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015 – 2020 metams“ (toliau – VPS), kurios vienas iš pagrindinių tikslų bendruomenių ir  jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus.

Taip pat  VPS  dėmesys  ir lėšos skiriamos  kaimo bendruomenių verslumo ir socialinio verslo  projektų vystymui,  tačiau gautos VPS  lėšos yra nepakankamos arba  netinkamos finansuoti projekte suplanuotas  veiklas, paslaugas ar prekes, todėl   projektu  siekiama    bendruomenėms ir ypač jų jaunimui  organizuoti išvykas, žemės ūkio produktų apžiūras, edukacijas,  dalyvavimą netradiciniuose renginiuose, nesusijusiuose su vietos projektais ir VPS įgyvendinimu.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. gegužės 8 d.-  2017 m. rugsėjo 1 d.

Projekto rėmėja – Alytaus rajono savivaldybė