Projektas „Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydis“

Paverskite savo svajonę verslu!
2019 gegužės 22
Mokymai „Dzūkijos piliakalnių kelio produktas, jo rinkodara“
2019 gegužės 27

Projektas „Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydis“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įkurta 2009 m. kovo 4 d. ir šiais 2019 m. švenčia 10 metų sukaktį, bei nuo 2015 m. įgyvendina Lietuvos 2014 -2020 metų kaimo plėtros programos lėšomis finansuojamą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015 – 2020 metams“ (toliau – VPS žr. VVG interneto svetainėje pagal nuorodą:  http://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/ ) , kurios vienas iš pagrindinių tikslų Alytaus rajono savivaldybės kaimo plėtros procesų vystymasis, Alytaus krašto bendruomenių veiklumo, aktyvumo, verslumo, tradicijų puoselėjimo palaikymas ir skatinimas.

Šio projekto metu VVG. planuoja Alytaus rajone organizuoti  Alytaus rajono vietos veiklos grupės bendruomenių sąskrydį, todėl šiam renginiui paprašyta paramos iš Alytaus rajono savivaldybės.

Pagrindinė renginio tema bendruomeniniai, socialiniai verslai, žemės ūkio produkcijos perdirbimas, trumpos maisto grandinė, ekologija, sveika gyvensena.

Renginio  metu bus  sinergizuojamos lėšos  kitų įvairių   projektų. Alytaus rajono VVG turi 62 narius, o Alytaus rajono savivaldybėje veikia  daugiau kaip 60 bendruomenių. VVG  nariais yra ½ 30 Alytaus krašto bendruomeninių organizacijų, todėl VVG labai didelį  dėmesį skiria šiam sektoriui ir jo palaikymui. Informaciją apie tai galima rasti VVG interneto  svetainėje : http://alytausrvvg.lt/vvg-nariai/ .

 Dažniausi  bendruomenių veiklos tikslai pagal įstatus yra bendruomeniškumo, vietos amatų, tradicijų išlaikymas ir  puoselėjimas, o tai labai  prisideda prie Alytaus krašto unikalumo išsaugojimo, Alytaus rajono turizmo išteklių. Šis projektas prisidės prie VVG strategijos įgyvendinimo, VVG veiklų vykdymo ir  įsipareigojimų atstovauti VVG teritoriją įvairiose mugėse, renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, tačiau  įgyvendinat strategiją lėšų šiems tikslams pasiekti nepakanka arba reikalingos išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

Alytaus rajono savivaldybės bendruomenėms projektas aktualus, nes jos  būdamos VVG narėmis kartu su VVG dalyvauja mugėse, renginiuose ir yra tinkamai atstovaujamos. Bendruomenes motyvuoja tai, kad VVG rūpinasi jomis, skatina, padeda  kurti ir puoselėti bendruomeninius ir socialinius verslus.

Kasmet VVG  įvairiomis formomis organizuoja  po vieną renginį skirtą bendruomenių verslumo ir užimtumo skatinimui

Projektą parėmė Alytaus rajono savivaldybės administracija