Projektas „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“ Nr. 44TT-KA-17-2-03777-PR001

Kviečiame į nemokamus mokymus „Avininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“
2018 balandžio 30
Alytaus rajono VVG narių visuotinis ataskaitinis susirinkima
2018 gegužės 7

Projektas „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“ Nr. 44TT-KA-17-2-03777-PR001

Alytaus rajono VVG partnerio teisėmis dalyvauja Druskininkų vietos veiklos grupės projekte „Bendradarbiavimo  paieškos: Lietuva – Vokietija“. Tai  techninė parama tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti.

Projekte dalyvaujantys partneriai Lietuvos teritorijoje veikiančios Druskininkų ir Alytaus rajono VVG bei Šventosios žuvininkystės regiono VVG, o taip pat Vokietijoje veikianti Märkische Seen VVG, kurios atstovai 2017 m. rudenį svečiavosi Lietuvoje ir turėjo lūkesčių užmegzti bendradarbiavimo projektus su Lietuvos VVG.

Projekto metu visi projekto partneriai analizuos galimybes kaip kartu įgyvendinti Leader tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei kaip prisidėti  prie ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslo – skatinti ekonominį augimą, keliant regiono konkurencingumą.