Projektų atrankos komiteto posėdis

Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą
2018 spalio 3
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6
2018 spalio 5

Projektų atrankos komiteto posėdis

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 „2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašu“ (aktuali redakcija nuo 2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BRA – 67) VIII skyriaus 1 žingsnio aprašymu, informuoja, kad 2018 m. spalio 11 d., 12.30 val.  bus organizuojamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – posėdis), kuris vyks Alytaus rajono savivaldybės patalpose (Tarybos posėdžio salėje, III a.), Pulko g.21, Alytus.

Jeigu būtų  posėdžio laiko pasikeitimai, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki  posėdžio, el. paštu bus informuojami visi vietos projektų atrankos komiteto nariai ir nariai – stebėtojai.

Pridedama Projektų atrankos posėdžio darbotvarkė. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija