„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams
2016 sausio 1
Bendruomenių kontaktų mugė „Kartu mes – Lietuva!”
2016 spalio 3

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2016 m. gegužės 13 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 3 – 6 mėn.

Projektą finansavo : Alytaus rajono savivaldybė.

Projekto veiklos kryptys ir tikslai : „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimas pagal KPP 2014-2020 m.“ (VPS) vertinimo laikotarpiu vykdomas nepertraukiamas dokumentų rengimas, pildymas, tikslinimas, teikimas vertinančiajai institucijai – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) bei organizuojama VVG administracijos projektinė veikla, siekiant prisidėti prie Alytaus rajono savivaldybės teritorijos kaimo vietovių vystymo, atsinaujinimo ir ekonominio atsigavimo procesų.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti VPS parengimą, teigiamą VPS vertinimą, maksimalų finansavimą, nepertraukiamą VVG biuro administravimą, VVG administracijos veiklą.

Planuojami projekto rezultatai:

1. VVG parengta strategija NMA teigiamai įvertinta .

2. VVG valdybos sprendimu sukurti 5 nauji VVG etatai VVG administracijoje.

3. VVG įdarbinti 4 darbuotojai (strategijos administravimo vadovas, strategijos administratorius, strategijos buhalteris – finansininkas, strategijos viešųjų ryšių specialistas) .

4. Visuotiniame narių susirinkime VVG nariams pristatyta VPS.

Parengtas ir interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.arsa.lt publikuotas 1 straipsnis apie šiam projektui suteiktą paramą.

zenklai.jpg