Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ konsultacija

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas
2017 sausio 17
Seminaras „Smulkaus verslo finansavimo galimybės Lietuvoje“
2017 sausio 19

Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ konsultacija

Š.m. sausio 17 d. 10 val. Alytaus rajono VVG patalpose vyko socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ konsultacija. Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė pristatė socialinio verslo koncepciją, pasidalino gerosios praktikos pavyzdžiais bei išklausė keturias socialinio verslo iniciatyvas, kurias pristatė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“ pirmininkė Asta Kisielienė, paliatyvios pagalbos ir globos centro „Tėviškes namai“ vadovas Eimantas Balaika, ūkininke Eglė Aliulienė ir Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkė Monika Ražanauskienė. Iniciatyvų  autoriai kartu su profesore bei Alytaus rajono VVG atstovais aptarė kiekvieną idėją, bendradarbiavimo galimybes, galimas problemas, išsakė savo mintis kuo socialinis verslas galėtų padėti sprendžiant socialines vietos problemas. Išanalizavus socialinio verslo idėjas profesorė Vilma Atkočiūnienė kiekvienam iniciatyvos autoriui davė po užduotį, kurią reikės atlikti iki kito susitikimo. Planuojama, jog socialinio verslo ekspertai su vietos bendruomenės iniciatyvomis individualiai dirbs iki 2017 m. kovo pabaigos.

Kontaktai:

El. p.: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

El. p.: vilma.atkociuniene@gmail.com,

Projekto svetainė – www.socifaction.lt.

Projekto FB socialinio tinklo paskyra:
https://www.facebook.com/socifaction/?fref=ts

Kita vertinga informacija susijusi su socialiniu verslu
www.socialinisverslas.lt