Spalio 11 d. nemokamas seminaras – Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?

Alytaus rajono VVG organizuoja išvažiuojamąjį viešinimo ir aktyvinimo renginį
2018 spalio 1
Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą
2018 spalio 3

Spalio 11 d. nemokamas seminaras – Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?

Data: 2018-10-11;

Laikas: nuo 14.00 val. Iki 18.00 val.;

Vieta: Alytaus rajono savivaldybė (Tarybos posėdžių salė, III a.), Pulko g.21, Alytus;

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila.

Renginio metu bus kalbama apie:

– praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;

– tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;

– finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;

– kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

Renginio programa:

14:00 – 14:45 Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas

14:45 – 15:30 Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos – gerųjų praktikų analizė

15:30 – 17:00 Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai

17:00 – 18:00 Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis

Veikla vykdoma pagal projektą:

„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,

Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.