Susitikimas dėl Punios – mažosios kultūros sostinės 2017

Susitikimas su VVG nariu VšĮ „Tėviškės namai“ ir Alytaus krašto verslininkų asociacijos vadovais
2017 sausio 30
Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas
2017 vasario 1

Susitikimas dėl Punios – mažosios kultūros sostinės 2017

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Vida Vrubliauskienė 2017 m. sausio 31 d. susitiko su Alytaus rajono savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėja Indre Mikelionyte-Pranculevičiene, Punios seniūnijos seniūnu Gintautu Laukaičiu ir aptarė Punios – mažosios kultūros sostinės – 2017 m. įgyvendinimo eigą. Susitikimo metu dalintasi mintimis ir informacija apie 2017 m. sausio 26 d. LR Seime surengtą Guodos Burokienės spaudos konferenciją, kurioje buvo pateikta mažųjų kultūros sostinių įgyvendinimo patirtis. Apie tai daugiau galite sužinoti:
https://www.youtube.com/watch?v=zUZB-m0KyP4

VVG aktualu visi veiksmai ir pokyčiai vykstantys Punioje, nes 2013 – 2015 m.  Punioje buvo įgyvendinamas teritorinis projektas  „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“ (toliau – projektas), skirtas kultūrinio turizmo vystymui Punios, Butrimonių ir Birštono seniūnijų teritorijose.

Susitikimo metu analizuota kaip teritorinio projekto ištekliai gali būti kūrybiškai panaudojami Punios – mažosios kultūros sostinės renginiams. Teritorinio projekto metu visas VVG įsigytas ilgalaikis turtas panaudos sutarčių pagrindais perduotas valdyti Punioje veikiančiai  Asociacijai „Panemunės dzūkai“, kuri buvo įkurta teritorinio projekto administravimui.

Artimiausiu metu planuojamas Asociacijos „Panemunės dzūkai“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame taip pat bus analizuojami visi aukščiau minėti klausimai ir konkretūs pasiūlymai pateikti Alytaus rajono savivaldybės administracijai ir Punios seniūnijai, kuruojančioms Punios – mažosios kultūros sostinės 2017 m. renginius.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija