Svarbi informacija vietos projektų pareiškėjams dėl taisyklių pokyčių

Vietos bendruomenių ir NVO viešųjų privačių interesų derinimas ir kaip jų išvengti patars LR Seimo Antikorupcijos komisijos patarėja
2019 kovo 1
Mokymai Alytaus rajono Punios seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla
2019 kovo 2

Svarbi informacija vietos projektų pareiškėjams dėl taisyklių pokyčių

2018 m. vasario 15 d. įsigaliojo nauja Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859; TAR, 2019, Nr. 2019-01931  (11 redakcija  2019 02 07 įsakymu Nr. 3D-64 (nuo 2019 02 15 – remiantis 2019 02 14 įsakymu Nr. 3D-83 (TAR, 2019, Nr. 2019-02322))  (toliau – taisyklės)

Informuojame apie vietos projektų pareiškėjams labai palankius ir svarbiausius pasikeitimus.

Po taisyklių pakeitimų vietos projekto kontrolės laikotarpis sutrumpintas iš penkių metų į tris metus (6.32. taisyklių punktas)

Didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus vietos projektų atrankos kriterijus – 100 balų, o mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus  iš 60 balų sumažintas iki  40 balų (40.3. taisyklių punktas).

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija