„UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“ ALYT-LEADER-6A-D-2-1-2018

Kviečiame teikti siūlymus dėl Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto
2019 liepos 16
Simnas – 2020 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė
2019 liepos 22

„UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“ ALYT-LEADER-6A-D-2-1-2018

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Miltelinis dažymas“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mechanizatorių g. 21, Luksnėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 8
Bendra vietos projekto vertė, Eur

 (su PVM)

(be PVM)

 

132 495,00

109 500,00

Paramos suma, Eur 71 175,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

 

 

2

 

6

Projekto tikslas Įmonės ekonominio potencialo didinimas
Projekto uždaviniai 1.      Sukurti 2 darbo vietas

2.      Įsigyti Šratavimo kameros įreginį

3.       Įsigyti Miltelinio dažymo įrenginį

Planuojami projekto rezultatai 1. Įsigyti reikalingą įrangą;

2. Įdarbinti reikiamų kvalifikacijų darbuotojus;

3. Suderinti gamybinius procesus.