„Vietos plėtros strategijos 2023-2027 metams parengimas Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ Nr. 42PP-KA-22-1-04019-PR001

Atkuriamosios istorijos festivalis KAUKAI
2022 rugsėjo 22
TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO „SĄVEIKOS LAUKU SUMANUMO LINK“ NR. 44TT-KK-21-2-06246-PR001 PATYRIMINIAI MOKYMAI ALYTAUS RAJ.
2022 rugsėjo 30

„Vietos plėtros strategijos 2023-2027 metams parengimas Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ Nr. 42PP-KA-22-1-04019-PR001

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

„Vietos plėtros strategijos 2023-2027 metams parengimas Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai“ Nr. 42PP-KA-22-1-04019-PR001

Projekto  vykdytojas  – Alytaus rajono vietos veiklos grupė

Projekto tikslas – parengti vietos plėtros strategiją 2023 – 2027 metams, skirtą Alytaus rajono savivaldybei bei Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai.

Projekto metu aktyvinsime  VVG teritorijos gyventojus, VVG valdybos narius, VVG narius ir kviesime  prisidėti prie vietos plėtros strategijos kūrimo, pasiūlymų teikimo  ir parengto dokumento viešinimo.

Remdamiesi metodinėmis rekomendacijomis, taikomomis strateginiam planavimui, organizuosime  VVG teritorijos gyventojų apklausą, remsimės tikslinių grupių atstovų  nuomonėmis, kad  nustatytume pagrindines VVG  teritorijos problemas, rastume jų sprendimo priemones bei suplanuotume būtiniausius finansinius išteklius.