Vietos plėtros strategijos informacinis viešinimo renginys ir lauko diena

„Dzūkijos savanorystės festivalis“
2017 gruodžio 6
Dėl kvietimo į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą ir renginį
2017 gruodžio 8

Vietos plėtros strategijos informacinis viešinimo renginys ir lauko diena

2017 m. gruodžio 20 d., nuo 9.30 val.  – 14.30  val. VVG narių patalpose: ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkyje, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r.   ir Bendruomenės visuomeninės organizacijos„Susiedai“ (Alovės amatų kiemelyje), Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. vyks  VVG  vykdomos vietos plėtros strategijos  informacinis viešinimo renginys  bei lauko diena (toliau – renginys). Renginys organizuojamas kartu su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Pateikiame renginio darbotvarkę ir kviečiame Jus dalyvauti VVG informaciniame renginyje  bei lauko dienoje.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija