Vietos projekto „UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“ įgyvendinimas

Simnas – 2020 metų Lietuvos mažoji kultūros sostinė
2019 liepos 22
Lėtasis turizmas. Kas yra „lėtai“? (Pirmoji dalis)
2019 liepos 29

Vietos projekto „UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“ įgyvendinimas

UAB „Miltelinis dažymas“  pagal  „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 įgyvendino vietos projektą „UAB „Miltelinis dažymas“ plėtra įsigyjant dažymo įrangą“.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Mechanizatorių g. 21, Luksnėnų k., Alytaus sen., Alytaus r. sav.

Bendra vietos projekto vertė su PVM –  132 495,00  Eur. Paramos suma  projektui 71 175,00 Eur (be PVM).

UAB „Miltelinis dažymas“ nuo 2016 m. teikia metalo gaminių valymo smėlio srautu ir miltelinio dažymo paslaugas. Įmonė šiuo metu turi įsigijusi smėliavimo kabiną, dažymo įrangą, polimerizacijos krosnį, dažų nutraukimo įrenginį ir sėkmingai veikia teikdama automobilių remonto, pardavimo, metalo apdirbimo ir pan. paslaugas.

Projekto metu vietos projekto įgyvendintojas įsigijo naują įrangą – miltelinio dažymo įrangos komplektą ir šratavimo kameros komplektą.

Parama vietos projektui sudarė sąlygas sukurti 2 naujas darbo vietas (2 etatus) Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijoje. Vietos projekto įgyvendinimas atitiko Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“ prioriteto Nr. 1 „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas ir darbo vietų kūrimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 finansinių sąlygų apraše, patvirtintame Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. vasario 26 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.1, nurodytas bendrąsias, specialiąsias ir papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas bei VP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus paramai gauti bei vietos projekte suplanuotus rodiklius.

Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir  vietos projekto įgyvendintojo UAB „Miltelinis dažymas“ informacija