Vietos veiklos grupių ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo ir jo galimybių apžvalga

„Socialinis verslas: nauja verslo galimybė?“
2017 liepos 25
Kvietimas į Junčionių bendruomenės organizuojamą renginį ir naktinio tinklinio varžybas
2017 rugpjūčio 3

Vietos veiklos grupių ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo ir jo galimybių apžvalga

Siekiant plėtoti jaunimo ir vietos bendruomenių partnerystę, 2017 m. balandžio – gegužės mėn. buvo atlikta vietos veiklos grupių (toliau – VVG) ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų (toliau – RJOT) apklausa. Miesto ir kaimo vietovių VVG atstovams skirta apklausa buvo parengta norint išsiaiškinti VVG įsitraukimą į jaunimo politikos procesus, bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis galimybes. RJOT atstovams parengta apklausa buvo skirta sužinoti, kaip tie patys aspektai vertinami iš jaunimo organizacijų atstovų pusės.

Apklausos metu sulaukta atsakymų iš 30 kaimo vietovių ir 33 miesto VVG bei 19 RJOT atstovų. Didžioji dalis apklausos respondentų (83 proc.) savo atstovaujamoje organizacijoje užima vadovaujančias pareigas. Viso apklausoje dalyvavo atstovai iš 55 savivaldybių (nesulaukta atsakymų iš Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Neringos ir Vilniaus rajono savivaldybių). Atlikus VVG ir RJOT pateiktų atsakymų analizę, parengta apžvalga bei numatytos galimos efektyvesnio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje kryptys.

APŽVALGA