Vizitas į Vokietiją dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“

Alytaus rajono VVG kartu su vietos bendruomenėmis dalyvavo parodoje „Agrobalt 2018“
2018 gegužės 28
Seminaras apie inovatyvius mokymus
2018 gegužės 29

Vizitas į Vokietiją dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“

Druskininkų vietos veiklos grupė, kaip pareiškėja, yra gavusi techninę paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva-Vokietija“ (Nr. 44TT-KA-17-2-03777-PR001). Alytaus rajono vietos veiklos grupė, kartu su Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe, šiame projekte yra partneriai.

Todėl įgyvendinant šį projektą gegužės 20-23 dienomis, Vokietijoje, Brandenburgo žemėse, Bad Sarrow (Oderio-Spree regionas) kurortiniame miestelyje lankėsi minėtų organizacijų atstovai.

Šios kelionės tikslas – susitikti su LAG Markische Seen ir Tourismusverband Seenland Oder-Spree organizacijomis dėl galimybės įgyvendinti bendrą tarptautinį projektą.

Lietuvos delegacijos atstovai atstovavo tris kurortus/teritorijas – Druskininkus (pirmininkas Alvydas Varanis ir VPS administratorė Agnė Gaidienė), Šventąją (VPS viešųjų ryšių specialistė Rasa Kmitienė ir VPS administratorė Ramunė Urbonienė) ir Alytaus rajono bei Birštono kaimiškąją teritorijas (pirmininkė Vida Vrubliauskienė ir VPS administratorė Brigita Montvilaitė). Susitikimas vyko Bad Saarow – Seenland-Oder-Spree regiono Turizmo asociacijoje su LAG Märkische Seen atstove Grit Kormer, Turizmo asociacijos Seenland-Oder-Spree direktore Ellen Rubig ir projektų koordinatore Katrin Riegel. Susitikimų metu buvo kalbama apie turizmą, projektines veiklas, vykdomas jų regione (Brandengurbo žemėse), kuriame lankėmės. Taip pat pasidalinta Lietuvos patirtimi turistinėje srityje Druskininkų, Šventosios, Alytaus rajono ir Birštono kaimiškosios teritorijose. Susitikimo metu buvo kalbama ir diskutuojama apie turistines patirtis ir kaip, panaudojus savo regionų turistines patirtis, būtų galima sukurti bendrą projektą su LAG Märkische Seen arba turėti apsikeitimo patirtis turizmo srityje. Abiejų šalių delegacijų atstovai atrado daug bendrų požiūrių į ateityje planuojamą kurti bendrą projektą. Abi šalys gali keistis patirtimi ir pritaikyti tai, ko nėra jų regione, bet yra kitos valstybės regione/uose.

Taip pat VVG dalyvaudama Druskininkų techninės paramos projekte „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“ iš Alytaus rajono savivaldybės administracijos pagal projektą „VVG ir bendruomenių dalyvavimas mugėse ir renginiuose Lietuvoje bei užsienyje“ gavo nedidelę bet  labai svarbią paramą – VVG teritorijos daliai – Alytaus kraštui – reprezentuoti Vokietijoje“, nes jokių kitų lėšų Alytaus krašto  reprezentacijai VVG neturi.

Nuotraukų galerija – facebook.com/Alytausrvvg