VšĮ „Devynios galybės“ pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″ Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER mokymai
2020 rugsėjo 3
VVG tinklo konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“
2020 rugsėjo 21

VšĮ „Devynios galybės“ pradeda įgyvendinti projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“

VšĮ „Devynios galybės“ įgyvendina projektą „Socialinio verslumo kompetencijų vystymas“ Nr. ALYT-LEADER-1C-M-19-1-2020, vykdomą pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Mokymai, susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
Antrieji mokymai įvyks rugsėjo 25-26 d. „Vikingų kaime“, Družų k., Širvintų r.
Projekto tikslas – skatinti bendruomeninį ir socialinį verslą, suteikiant galimybes mokytis, keistis tarpusavyje patirtimi, įžvalgomis ir inovacijomis taip keliant bendruomenės lyderių kompetenciją ir padedant kurtis socialiniam verslui.