Šviesos šventė Nemunaityje su sakralinės muzikos koncertu