Alytaus rajono savivaldybė skyrė paramą VVG kultūros projektui

Tarptautinio projekto mokymai
2022 balandžio 24
Startuoja nauja elektroninė parduotuvė
2022 gegužės 2

Alytaus rajono savivaldybė skyrė paramą VVG kultūros projektui

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo nedidelę Alytaus rajono savivaldybės administracijos paramą kultūros projektui „Katališkasis gegužis. Tradiciškumas ir šiuolaikiškumas“.

Remiamas projektas – renginys – skirtas gegužės mėnesio katalikiškosioms vertybėms, tradicijoms aptarti. Visa tai – Dievo ir artimo Meilė, Motinos išaukštinimas, šeimos vertybes, bendruomeniškumo puoselėjimas per majavas.
Svarbiausias renginio akcentas pagerbti iškilią ir Lietuvai labai brangią asmenybę – šviesios atminties dvasininką, monsinjorą  Kazimierą Vasiliauską. Jis buvo pavadintas mylinčių širdžių monsinjoru ir kaip pats sakė – jautėsi pats laimingiausias, kai galėjo kenčiantį paguosti. 2022 metus  Lietuvos Respublikos  Seimas paskelbė mons. Kazimiero Vasiliausko metais. Ypač jautru  prisiminti šį Gėrio Žmogų kai Ukrainoje tiek kančios ir skausmo ir kai lietuviai tiesia paramos ir paguodos ranką ukrainiečiams. Mons. Kazimiero Vasiliausko gyvenimas – yra Tėvynės meilės, Motinos pagarbos, pasišventimo Žmonėms ir Tikėjimo Gėriu  pavyzdys. Planuojamas renginys vyks gegužės mėn.,  paveldo objekte, tylioje, mažoje, bet labai mieloje Bukaučiškių koplytėlėje (Daugų sen., Alytaus r.). Daugų seniūnijos teritorija ribojasi su Varėnos savivaldybe, kurioje yra dirbęs monsinjoras. Didelį dėmesį monsinjoro gyvenimui yra parodžiusi taip pat šviesios atminties asmenybė – poetė kilusi  iš Kančėnų, Daugų sen. – Onė Baliukonė.
Kasmet VVG  turi tikslą – paminėti, atskleisti pačias šviesiausias ir ryškiausias, nepamirštamas Lietuvos asmenybes. Praeitais – 2021 m. metais tai buvo šviesios atminties mokslininkė, archeologė, prof. Marija Gimbutienė, kurios atminimui renginys vyko paveldo objekte, istorinėje Kurnėnų mecenato Lauryno Radziukyno mokykloje. Tuomet renginyje dalyvavo mokslininkės: prof. Viktorija Daujotytė ir dr. Agnė Čivilytė.
Būsimo renginio programą paviešinsime artimiausiomis dienomis.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija