Baigtas įgyvendinti projektas „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama
2021 rugpjūčio 26
Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2021“
2021 rugsėjo 2

Baigtas įgyvendinti projektas „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“

Alytaus rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“, kurio metu buvo numatyta atnaujinti Mokyklos g. 28, Makniūnų k. (Raitininkų sen., Alytaus r.) esantį pastatą. Projekto metu buvo apšiltintas pastato cokolis ir sienos, pakeista dalis langų ir lauko durys, atlikti stogo aptvėrimo metalinėmis tvorelėmis, gaisrinių kopėčių įrengimo, stogų lietvamzdžių keitimo ir kiti paprastojo remonto darbai.

Įgyvendinus projektą buvo pagerintos sąlygos Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojams ir auklėtiniams, sudarytos galimybės įvairias veiklas vykdyti vietos bendruomenei. Projekto įgyvendinimu taip pat buvo prisidėta prie Alytaus rajono patrauklumo vietos gyventojams didinimo.

Bendra projekto vertė – 94 888,17 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 41 608,35 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 7 342,65 Eur, Alytaus rajono savivaldybės dalis –45 937,17 Eur.