DĖL PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.35 DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR INFORMACIJOS ATNAUJINIMO

Nemunaičio miestelyje planuojami nauji darbai
2022 lapkričio 11
Alytaus rajono VVG atstovai mokėsi advokacijos
2022 lapkričio 12

DĖL PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.35 DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR INFORMACIJOS ATNAUJINIMO

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM (toliau – Agentūra) pateikė Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.35 (toliau – Kvietimas Nr. 35) dokumentaciją, kuri buvo 2022 m. lapkričio 10 d. patvirtinta VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  protokolu Nr. 25.

Kvietimui  Nr. 35  iš vietos plėtros strategijos (toliau – VPS),  skirtos lėšos iki 371 736,28 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Informuojame, kad Kvietimo Nr.35 dokumentacija jau buvo suderinta  su Agentūra ankstesnių kvietimų metu.

Kvietimas Nr.35 vyks nuo  2022 m.  gruodžio 2 d. iki  2023 m. sausio 2 d.

Kvietimas Nr.35 skelbiamas šioms priemonėms ir veiklos sritims:

VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)  finansavimo sąlygų aprašas su priedais (pridedama), kuriai skiriama 200 285,44 tūkst. Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) finansavimo sąlygų aprašas su priedais (pridedama), kuriai  skiriama 44 938,00 tūkst. Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansavimo sąlygų aprašas su priedais (pridedama), kuriai  skiriama 96 512,84 tūkst. Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

VPS priemonės „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašas su priedais (pridedama), kuriai skiriama 30 000,00 tūkst.  Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
nuo 2022-12-02
iki 2023-01-02
VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)
nuo 2022-12-02
iki 2023-01-02
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)
nuo 2022-12-02
iki 2023-01-02
VPS priemonės „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)  

nuo 2022-12-02
iki 2023-01-02