Diskusijų festivalis „Būtent!“

VVG atstovai susitiks su Birštono savivaldybės vadovais ir specialistais
2017 rugsėjo 8
NVO ir viešosios paslaugos
2017 rugsėjo 13

Diskusijų festivalis „Būtent!“

2017-09-08 – 09 d. Alytaus vietos veiklos grupės atstovai lankėsi Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“, kur pasidalino įžvalgomis apie „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotą vietos plėtros strategiją 2015 – 2020 metams“ (toliau – VPS), taip pat lankėsi tokiose diskusijose kaip: „Verslas ir visuomenė: įsitikinimai, kurie turi keistis modernioje Lietuvoje“, „Metas – Meno Tikslai ir Ateitis“ ir kita, kur išgirdo naudingų ir įdomių minčių bei pasidalino savo ketinimais ir vizijomis. Dalyvavo diskusijoje – „Lyčių lygybė – socialinė (ne)lygybė?“ Ši diskusija buvo itin aktuali, nes VPS yra numatytas horizontalus lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija