Kvietimas į „LKT dirbtuves“, kuriose dėmesys bus skiriamas LKT narių projektams!
2023 kovo 6
Sveikiname Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!
2023 kovo 11

Informacinis pranešimas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad yra asociacija, ne pelno siekianti narystės organizacija, kurios veiklą, kaip ir kitų 48 kaimiškųjų vietos veiklos grupių Lietuvoje, finansuoja LR žemės ūkio ministerija pagal LEADER priemonę iš Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos. VVG yra griežtai atskaitinga ir kontroliuojama LR žemės ūkio ministerijos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM. VVG veikla yra atvira, vieša, skaidri ir nė vienas administracijos darbuotojas nedalyvauja politinėje partijoje, veikloje. VVG valdyba privalomai sudaryta vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais iš valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės atstovų. Atsižvelgiant į tai, VVG griežtai atsiriboja nuo politikos, bet kokių politinių batalijų, klaidinančios informacijos, kurią gali skleisti partijoms priklausantys ar prijaučiantys asmenys bei nuo užsakomųjų straipsnių viešoje erdvėje ar socialiniuose tinkluose. Informuojame, kad jeigu juridiniai ar fiziniai asmenys, skleidžia/ skleis tiesos neatitinkančią informaciją apie VVG kaip organizaciją arba prieš VVG darbuotojus neapykantą kurstančius, skatinančius veiksmus, pareikalaus atsakomybės.