Pakeista vietos plėtros strategija

PATIKSLINTAS VVG KVIETIMŲ GRAFIKAS
2023 vasario 1
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.36
2023 vasario 2

Pakeista vietos plėtros strategija

Nuo 2023 m. sausio 31 d. galioja  nauja Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 m.“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 (toliau – VPS)  redakcija.
VPS pakeista vadovaujantis 2023 m. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.26 bei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“. Aktuali VPS redakcija yra čia.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės  informacija