Projektas „Projektų sąveika ir darbų tęstinumo užtikrinimas“

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Venciūnuose
2022 lapkričio 25
VVG vietos projektų administravimo proceso peržiūra naujojo laikotarpio kontekste
2022 lapkričio 30

Projektas „Projektų sąveika ir darbų tęstinumo užtikrinimas“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  (VVG) įgyvendina projektą  „Projektų sąveika ir darbų tęstinumo užtikrinimas“, kuris finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės  ir tai VVG sudaro sąlygas dalyvauti  teritorinio  bendradarbiavimo projektuose („Žydinti Lietuva“, „Sąveikos lauku – sumanumo link“) su kitomis  Lietuvos VVG. Teritorinio  bendradarbiavimo projektuose privaloma prisidėti  5 proc. nuosavomis  VVG lėšomis.

Į bendradarbiavimo projektus, atitinkamai pagal jų turinį ir tikslus,  VVG visada  įtraukia Alytaus rajono vietos bendruomenes, vietos verslininkus ir vietos valdžios atstovus, kurie ir  pajunta  tikrąją  projektų  naudą ir pridėtinę vertę.  Minėtuose teritoriniuose projektuose niekada nėra  numatyta jokių  projektų  administravimui skirtų lėšų ir projekto lėšos visada  skirtos,  naudojamos tiesiogiai tikslinei Alytaus rajono auditorijai, t.y..VVG darbuotojai su bet kokiu  nauju projektu niekada negauna  jokio  papildomo atlygio, bet turi daugiau papildomos veiklos.

VVG yra vienintelė organizacija Alytaus rajone, kuri telkia vietos bendruomenes ir rūpinasi jų švietimu bei informavimu. VVG taip pat  yra  Alytaus rajono NVO, kuri yra Jaunimo reikalų departamento prie SADM  akredituota ir oficialiai  priima jaunimo savanorius (taip pat ir neįgalų jaunimą).

VVG  yra suinteresuota ir gali padėti tiek jauniems, tiek vyresniems asmenims tapti savanoriais, suteikti jiems apie tai  žinių ir  turi bazę savanoriavimui bet kokio amžiaus asmenims  pagal savo darbo profilį.

VVG pastaraisiais metais tarptautinio projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/ CulTrips 2.00“  metu  Alytaus rajone ir apskritai  Pietų Lietuvoje paskatino socialinę inovaciją – lėtojo turizmo vystymą.

Vietos plėtros strategijos (VPS) ištekliuose numatytas finansavimas bendruomeninio verslo projektams, o bendruomeninis verslas taip pat –   lokalios VVG teritorijos  mastu –inovacija, kuri  visada buvo bei yra diegiama VVG  VPS lėšomis.

Net minimaliausia Alytaus rajono savivaldybės parama prisideda prie VVG  veiklų vystymo bei  sukuria didesnes galimybes Alytaus rajono gyventojams, organizacijoms, verslams tobulintis, mokytis, veikti, augti, dalyvauti, keliauti, pažinti ar būti finansuotais, o  mokymų metu arba  patirtinėse kelionėse  įgytas  žinias  pritaikyti  savo veiklose.

Nuo 2022 m. spalio 1 d. VVG įgyvendindama vietos plėtos  parengiamosios paramos  projektą rengia  naujo ES finansavimo laikotarpio  – 2024 -2027 metams strategiją. Ateinančiu laikotarpiu VVG pretenduoja į  per pus mažesnį finansavimą ir   planuos  naują strategiją  apytiksliai 1 mln. 700 tūkst. Eur, o  naujasis vietos plėtros strategijos turinys  bus išskirtinai skirtas tvariam,  darniam Alytaus rajono ir Birštono kaimiškosios  teritorijų  vystymui  ir sumanių kaimų formavimui.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija