Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams

Alovės bendruomeninės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ projektas „Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023/ 42VS-PV-23-1-04455-PR001
2024 vasario 19
Civilinės sauga. Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms
2024 vasario 28

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams

Informuojame vietos projektų vykdytojus, kad vietos projektas turi būti griežtai įgyvendinamas taip kaip buvo suplanuotas. Stebima daug  faktų, kad vietos projektų vykdytojai neskaito vietos projektų vykdymo sutarčių, pamiršta kontrolės vykdymo laikotarpiu savo įsipareigojimus arba juos ignoruoja. Kviečiame vietos projektų vykdytojus prieš teikiant vietos projektų ataskaitas visada pakartotinai  peržiūrėti visus dokumentus ir įsipareigojimus. Priešingu atveju, vietos projektų vykdytojams yra taikomos rimtos sankcijos.

Savo neatsakingu veikimu vietos projektų vykdytojai pristabdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo užbaigimą.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija