Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama

Rugpjūčio 28 dieną kviečiame į regatą – „Daugų burės“
2021 rugpjūčio 24
Baigtas įgyvendinti projektas „Viešo pastato Makniūnų k. sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“
2021 rugpjūčio 31

Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parama

Kai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles Genių kaimo bendruomenė nedvejodama pasinaudojo šiuo pasiūlymu. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertino pateiktą projektą „Gyvybinga Genių kaimo bendruomenė“ ir priėmė sprendimą skirti finansavimą. Už gautas lėšas bendruomenė įsigijo tautinius drabužius, garso techniką su priedais, viryklę ir skelbimų lentą.

Laukiami visi norintys prisijungti prie bendruomenės darnos kūrimo. Genių kaimo bendruomenės mišrus ansamblis ,,Geniai“ repetuoja bendruomenės patalpose ir nuolat koncertuoja įvairiuose bendruomeniniuose renginiuose bei padeda juos organizuoti.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenės informacija