ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS TURIZMO IR EDUKACINĖMS VEIKLOMS“ (ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019) ĮGYVENDINIMAS

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS ALYTAUS RAJONO GYVENTOJŲ VIEŠIESIEMS IR TURIZMO POREIKIAMS (I ETAPAS)“ (ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018) ĮGYVENDINIMAS
2019 rugpjūčio 20
TERESĖS ALDONIENĖS VIETOS PROJEKTO „RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS PLĖTRA“ (ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018) ĮGYVENDINIMAS
2019 rugpjūčio 29

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS TURIZMO IR EDUKACINĖMS VEIKLOMS“ (ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019) ĮGYVENDINIMAS

Alytaus rajono savivaldybė pagal „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 įgyvendina vietos projektą Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas turizmo ir edukacinėms veikloms.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Draugystės g. 2, Kurnėnų km., Miroslavo sen., Alytaus r.

Bendra vietos projekto vertė su PVM –  125 504,32 Eur. Paramos suma  projektui 100 000,00 Eur (be PVM).

Projekto tikslas: Atnaujinti VVG teritorijos kultūros paveldo objektą, įregistruotą LR Kultūros vertybių registre. Padidinti Alytaus rajono patrauklumą vietos gyventojams bei lankytojams, atliekant Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos atnaujinimo darbus. Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos II aukšto patalpas (tvarkomas plotas ne mažiau 129,56m2; architektūrinė dalis; vidaus vandentiekis ir nuotekos; šildymas ir vėdinimas; elektrotechninė dalis; tvarkybos darbai, architektūra ir konstrukcijos; apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistemos; šildymo sistemos demontavimas; gaisrinė signalizacija). Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės programos, parodos, konferencijos,  su kultūra ir turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone ir prisidės prie teritorijos patrauklumo didėjimo.

Projekto rezultatas:

Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos II aukšto patalpas ir pritaikyti objektą edukacinių veiklų, kūrybinių dirbtuvių, plenerų organizavimui ir skatinti edukacinį turizmą Alytaus rajone.

Vietos projekto įgyvendinimas atitiko Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“ prioriteto Nr. 2 „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 finansinių sąlygų apraše, patvirtintame Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. balandžio 18 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr. 29, nurodytas bendrąsias, specialiąsias ir papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas bei VP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus paramai gauti bei vietos projekte suplanuotus rodiklius.

Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir  vietos projekto įgyvendintojo  informacija