Alytaus rajono vietos veiklos grupė ieško darbuotojų

Venciūnų kaimo bendruomenei skirtos lėšos projektui įgyvendinti
2022 birželio 17
2022-07-02 Venciūnuose vyko sporto šventė „SPORTO IR MUZIKOS RITMU“, kuri buvo finansuojama LR ŽŪ Ministerijos
2022 liepos 12

Alytaus rajono vietos veiklos grupė ieško darbuotojų

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG) ieško darbuotojų: Vietos plėtros strategijos (VPS)  finansininko – buhalterio  dirbti 0,25 krūviu bei Vietos plėtros strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialisto dirbti 0,25 krūviu  (0,25 etato -10 val.  per savaitę).  Darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikoma 9,4 bazinis koeficientas, patvirtintas LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais įstatymu (TAR, 2021-12-03, Nr. 25135), LR darbo kodekso 45 straipsnio 1 ir 4  dalimis,  LR  žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451) 14 punktu, 2021 m. gruodžio 3 d. Alytaus  rajono vietos veiklos grupės  valdybos  rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.14.  Nuo 2022 m. sausio 1  d. pareiginėms algoms (atlyginimui) apskaičiuoti taikomi  baziniai dydžiai – 181 Eur.

Pareigybių aprašymus rasite čia.

Vietos plėtros strategijos (VPS)  finansininkas  – buhalteris turi atitikti  kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus  LR žemės ūkio ministro įsakymu 2015 m. gegužės 4 d. Nr.3D-343 „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse, patvirtintus reikalavimus, t.y.  turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje bei turėti žinių apie pelno  nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos  ir finansų valdymo srityse.

Vietos plėtros strategijos  (VPS) Viešųjų ryšių specialistas (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojas) turi  atitikti  kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus  LR žemės ūkio ministro įsakymu 2015 m. gegužės 4 d. Nr.3D-343 „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse, patvirtintus reikalavimus, t.y. turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. Žr. pareigybės aprašymas.

Darbuotojų darbo vietos įsteigtos adresu: Alytaus rajono vietos veiklos grupė,  Naujoji g. 48, Alytus.

Prašymų laukiame iki 2022 m.  liepos 29 d.

Darbuotojai privalės užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus ir  laiku teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus Vyriausiąjai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Taip pat privalės atitikti VVG taikomus korupcijos  prevencijos reikalavimus.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija