Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdo apklausą naujai vietos plėtros strategijai rengti

Atnaujintas kvietimų grafikas 2023 metams
2023 sausio 2
Kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMOS SPRENDIMAI“
2023 sausio 10

Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdo apklausą naujai vietos plėtros strategijai rengti

Maloniai prašome dalyvauti apklausoje „Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VVG) Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimas“ ir padėti apklausti Alytaus r. VVG teritorijos kaimo gyventojus.

Anketinė apklausa vykdoma Alytaus r. VVG teritorijos seniūnijų lygmenyje.

Anketinės apklausos respondentinės grupės:

  • aktyvūs ir pasyvūs kaimo gyventojai,
  • jaunimo ir pagyvenusių, neįgaliųjų, mažiau galimybių turinčių grupių atstovai,
  • ūkininkų ir verslo atstovai,
  • seniūnijų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų (pvz., policijos, saugomų teritorijų, urėdijų, bibliotekų, sveikatos apsaugos ir kt.) atstovai,
  • švietimo ir ugdymo įstaigų (mokyklų, darželių, dienos centrų ir kt.) atstovai,
  • Kitos.

Minimalus anketų skaičius iš vienos seniūnijos 50 vnt.

Minimalus anketų skaičius iš vienos bendruomeninės organizacijos 10 vnt.

Labai svarbu pasiekti ne tik priemiestinių, bet ir nutolusių nuo rajono centro seniūnijų gyventojus.

Anketinės apklausa yra anoniminė

Vykdoma:

  •  elektroniniu būdu, pildant anketos elektroninę versiją. Esant poreikiui pasitelkiama tiesioginė apklausa (respondentas atsako žodžiu, o apklausėjas pildo anketos elektroninę versiją);

https://apklausa.lt/f/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-vvg-alytaus-rajono-ir-birstono-savival-mwt8xnb/answers/new.fullpage

  • raštu, pildant popieriuje atspausdintą anketą.
  • Anketavimo pabaiga: 2023 m. sausio 24 d.

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija