Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra vienintelė akredituota savanorius priimanti asociacija Alytaus rajone

Būsto prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos galimybė
2021 gruodžio 3
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Venciūnuose
2021 gruodžio 9

Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra vienintelė akredituota savanorius priimanti asociacija Alytaus rajone

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) yra vienintelė akredituota savanorius priimanti asociacija Alytaus rajone.  Trumpai apie  VVG, kuri yra naudos sau nesiekiantis juridinis asmuo – projektinė organizacija, veikianti nuo 2009 m. kovo 4 d. Organizacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir VVG įstatais. Nuo įsteigimo VVG veikia Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. taip pat dirba Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje. VVG skatina, organizuoja VVG teritorijos plėtrą bei dalyvauja kitų institucijų, organizacijų vykdomoje šios krypties veikloje, vykdo VVG teritorijos gyventojų mokymą, švietimą ir taip skatina krašto socialinę ir ekonominę gerovę bei prisideda prie bendruomenių telkimosi, vystymosi. VVG rengia bei įgyvendina įvairias strategijas, programas, projektus. Taip pat vienas iš VVG tikslų – savanorystės skatinimas VVG teritorijoje, kuris atsispindi VVG strateginiame dokumente Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“. Nuo 2016 m. VVG buvo projekto „Atrask save“ akredituota ir savanorius priimanti organizacija. 2016 – 2017 m. pagal šį projektą VVG dirbo 2 savanoriai. 2020 m.  2 savanoriai,

Savanorystės veiklos kryptys: socialinė, švietimo..

Vieša prieiga patikrinti VVG ir kitų organizacijų akreditaciją:

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska?municipality=Alytaus%20rajono%20savivaldyb%C4%97&type=&organizer=&accredited=Akredituota

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija