Atnaujintas kvietimų grafikas 2023 metams

Alytaus rajono vietos veiklos grupė sveikina Jus su šventėmis!
2022 gruodžio 21
Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdo apklausą naujai vietos plėtros strategijai rengti
2023 sausio 10

Atnaujintas kvietimų grafikas 2023 metams

PRIEMONĖ PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
nuo

iki

2023-02-20

2023-03-21

VPS priemonė  „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)
nuo

iki

2023-02-20

2023-03-21

Priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) (Euri lėšos)
nuo

iki

2023-02-20

2023-03-21