Į nuotolinius mokymus projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“ kviečiame susirinkti į bendrą grupę gyvai
2022 spalio 14
„Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-33-4-2022
2022 lapkričio 3

„Bendruomeninių paslaugų kūrimas“ ALYT-LEADER-6B-BD-32-1-2022

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Domantonių g.27, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 21
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

63 669,23

52 619,20

Paramos suma, Eur 49 988,00
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičiaus (vnt.)

 

1

 

1

Projekto tikslas Pradėti bendruomeninį verslą.
Projekto uždaviniai –          Įsigyti virtuvės įrangą (šaldytuvas; šaldiklis; indaplovė; kondicionierius; konvekcinė garo krosnis; el. viryklė; metaliniai stovai indaplovei, pečiui, viryklei; stalai su lentynomis; ventiliacinis gaubtas; garų ištraukimo sistema;

–          Patalpų remontas;

–          Darbo vietos įkūrimas.